ฉันจะจัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลใน Canvas ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

คุณสามารถรับการแจ้งข้อมูลของ Canvas สำหรับบทเรียนต่าง ๆ ที่คุณกำลังสังเกตการณ์อยู่ได้ การแจ้งข้อมูลจะถูกส่งไปยังวิธีการติดต่อของ Canvas ที่แสดงอยู่ในค่าปรับตั้งผู้ใช้ (User Settings) ของบัญชีของคุณ Canvas มีชุดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลที่เป็นค่าเริ่มต้น ทั้งนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าปรับตั้งเริ่มต้นได้โดยการกำหนดค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของคุณเอง ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลของคุณมีผลกับคุณเท่านั้น ค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูลของคุณจะไม่ส่งผลต่อการแจ้งข้อมูลของบทเรียนที่ส่งไปให้ผู้เรียนที่คุณกำลังสังเกตการณ์อยู่

การแจ้งข้อมูลบางอย่างอาจไม่มีผลกับบทบาทผู้สังเกตการณ์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลแต่ละประเภท การตั้งค่าเริ่มต้น และตัวสั่งการการแจ้งข้อมูล ให้ดูรายละเอียดจากเอกสารข้อมูลการแจ้งข้อมูลของ Canvas

คุณสามารถเลือกความถี่ในการจัดส่งสำหรับการแจ้งข้อมูลแต่ละประเภทได้จากสี่ตัวเลือกต่อไปนี้

 • แจ้งฉันทันที
 • สรุปรายวัน
 • ข้อมูลสรุปรายสัปดาห์
 • ไม่ส่ง

หากคุณแก้ไขค่าปรับตั้ง การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับบัญชีของคุณทันที

หากคุณตอบกลับการแจ้งข้อมูลทางอีเมลโดยตรงจากภายนอก Canvas การตอบกลับของคุณจะปรากฏในกล่องจดหมายของ Canvas (Canvas Inbox) ด้วย แต่เอกสารแนบที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตอบกลับจากภายนอกจะไม่รวมอยู่ในข้อความในกล่องจดหมายของ Canvas (Canvas Inbox)

หมายเหตุ:

เปิดการแจ้งข้อมูลทางบัญชี

เปิดการแจ้งข้อมูลทางบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ การแจ้งข้อมูล (Notifications) [2]

ดูค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลทางบัญชี

จากเพจ ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล (Notification Settings) คุณสามารถจัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลสำหรับบัญชี Canvas ของคุณและ/หรือจัดการค่าการแจ้งข้อมูลสำหรับแต่ละบทเรียนโดยใช้ ค่าปรับตั้งสำหรับเมนูแสดงรายการ  

ตามค่าเริ่มต้น ค่าปรับตั้งสำหรับเมนูแสดงรายการ (Settings for dropdown) จะแสดงตัวเลือก บัญชีผู้ใช้ (Account) ไว้ [1]  ส่วนแสดงแบนเนอร์ระบุค่าการแจ้งข้อมูลระดับบัญชีผู้ใช้จะมีผลกับบทเรียนใน Canvas ทั้งหมดของคุณ ทั้งนี้ ค่าการแจ้งข้อมูลเฉพาะบทเรียนจะมีผลแทนที่ค่าการแจ้งข้อมูลทางบัญชี [2] ยกเลิกข้อความโดยคลิกที่ไอคอนปิด [3]

แบนเนอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อมีการนำส่งข้อความรายวันและรายสัปดาห์ [4] ยกเลิกข้อความโดยคลิกที่ไอคอนปิด [5]

ดูการแจ้งข้อมูลระดับบัญชีประเภทต่าง ๆ [6] และวิธีการติดต่อที่คุณระบุไว้ [7]

การแจ้งข้อมูลแต่ละประเภทมีค่าปรับตั้งความถี่ในการจัดส่งเริ่มต้น หากต้องการดูความถี่ในการจัดส่งการแจ้งข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบันสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทใดและวิธีการติดต่อใด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ไอคอนการแจ้งข้อมูลนั้น [8]

ดูรายละเอียดการแจ้งข้อมูล

ดูรายละเอียดการแจ้งข้อมูล

หากต้องการดูรายละเอียดสำหรับการแจ้งข้อมูลใด ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ชื่อการแจ้งข้อมูลนั้น

จัดการค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูล

เพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตชื่อของผู้เรียนที่สังเกตการณ์ให้ปรากฏอยู่ในส่วนการแจ้งข้อมูล ให้ใช้ฟังก์ชั่น แสดงชื่อผู้เรียนที่สังเกตการณ์ในส่วนการแจ้งข้อมูล (Show name of observed students in notifications) [1] ขณะนี้มีเพียงการแจ้งข้อมูลการอัพเดตเกรดเท่านั้นที่มีชื่อผู้เรียนที่ถูกสังเกตการณ์รวมอยู่ด้วย

หากต้องการเปลี่ยนความถี่ในการจัดส่งการแจ้งข้อมูลสำหรับวิธีการติดต่อใด ให้ไปที่การแจ้งข้อมูลและวิธีการติดต่อนั้น แล้วคลิกที่ไอคอนการแจ้งข้อมูล [2] คุณสามารถเลือกความถี่ในการจัดส่งแต่ละประเภทได้จากทั้งสี่ตัวเลือกนี้

 • แจ้งทันที (Notify immediately) [3]: รับการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทันที การแจ้งข้อมูลเหล่านี้อาจล่าช้าได้ถึงหนึ่งชั่วโมงในกรณีที่ผู้สอนทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณโดนสแปมด้วยการแจ้งข้อมูลหลาย ๆ ครั้งในช่วงเวลาสั้น ๆ
 • สรุปรายวัน (Daily summary) [4]: รับข้อมูลสรุปรายวันสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทนี้
 • สรุปรายสัปดาห์ (Weekly summary) [5]: รับข้อมูลสรุปรายสัปดาห์สำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทนี้
 • ปิดการแจ้งข้อมูล (Notifications off) [6]:  ไม่มีการส่งการแจ้งข้อมูลสำหรับการแจ้งข้อมูลประเภทนี้

หมายเหตุ:

 • ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลระดับบัญชีจะมีผลกับทุกบทเรียนของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ จัดการการแจ้งข้อมูลสำหรับบทเรียนหนึ่งบทเรียนใดได้
 • ค่าปรับตั้งการแจ้งข้อมูลทาง Twitter ไม่รองรับตัวเลือกสรุปรายวันหรือสรุปรายสัปดาห์
 • วิธีการติดต่อที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะมีแสดงอยู่ในหน้าค่าปรับแต่งการแจ้งข้อมูลทางบัญชี (Account Notification Settings) แต่จะไม่ส่งการแจ้งข้อมูลจนกว่าคุณจะยืนยันการลงทะเบียน

ดูประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ดูประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากคุณตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสำหรับอีเมลแอดเดรสที่ไม่เชื่อมโยงกับสถาบันของคุณ อาจมีประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวแสดงขึ้นมา หากต้องการปิดการแจ้งเตือนดังกล่าว ให้คลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK) เมื่อคำเตือนแสดงขึ้นและถูกปิดไปหนึ่งครั้ง คำเตือนนั้นจะไม่แสดงอีก