ฉันจะเข้าร่วมในการประชุมในบทเรียนหนึ่งในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

คุณสามารถเข้าร่วมในการประชุมที่ผู้จัดการประชุมได้เริ่มไปแล้วได้ เพื่อที่จะเข้าร่วมในการประชุม จะต้องให้ผู้จัดเชิญคุณให้เข้าร่วมในการประชุมก่อน

หากต้องการใช้ไมโครโฟน คุณต้องให้สิทธิ์การประชุม (Conferences) ในการสืบค้นค่าปรับตั้งไมโครโฟนของคุณ ในการเข้าร่วมการประชุม คุณจะต้องยืนยันค่าปรับตั้งเหล่านี้ในเบราเซอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ผู้ใช้ใช้เบราเซอร์ Chrome หรือ Firefox เพื่อใช้งานอินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences)

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกชื่อของบทเรียน [2]

เปิดการประชุม

เปิดการประชุม

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียนให้คลิกที่ลิงค์สำหรับเครื่องมือประชุมสายทางเว็บของคุณ ชื่อลิงค์ใช้ระบุเครื่องมือการประชุมที่สถาบันของคุณใช้

เข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมการประชุม

ให้คลิกที่ปุ่ม เข้าร่วม (Join) ที่อยู่ด้านข้างการประชุมที่คุณต้องการเข้าร่วม

หมายเหตุ:

  • หากคุณไม่มีตัวเลือกในการเข้าร่วมการประชุม ผู้จัดอาจไม่ได้เชิญให้คุณเข้าร่วมในการประชุม
  • คุณไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้จนกว่าผู้จัดการประชุมจะเริ่มการประชุมนั้น

เข้าร่วมในระบบเสียง

เข้าร่วมในระบบเสียง

หากต้องการใช้ไมโครโฟนระหว่างการประชุม ให้คลิกที่ไอคอนไมโครโฟน [1] หากต้องการเข้าร่วมการประชุมโดยไม่ต้องเปิดใช้งานไมโครโฟน ให้คลิกที่ไอคอนฟังอย่างเดียว [2] คุณจะสามารถแก้ไขค่าปรับแต่งเสียงได้เมื่อคุณเข้าร่วมในการประชุมแล้ว

ดูสิทธิ์อนุญาตไมโครโฟนสำหรับ Chrome

สิทธิ์อนุญาตสำหรับไมโครโฟนสำหรับ Chrome

หากต้องการเปิดใช้งานไมโครโฟนในเบราเซอร์ Chrome ให้คลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow)

ดูสิทธิ์อนุญาตไมโครโฟนสำหรับ Firefox

สิทธิ์อนุญาตไมโครโฟนสำหรับ Firefox

หากต้องการเปิดใช้งานไมโครโฟนในเบราเซอร์ Firefox ให้เลือกไมโครโฟนของคุณในเมนู ไมโครโฟนที่จะแชร์ (Microphone to share) [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม อนุญาต (Allow) [2]

ทำการทดสอบเสียง

ทดสอบเสียง

เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเสียงของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ทำการทดสอบเสียงสะท้อนด้วยตนเอง พูดสองสามคำและถ้าคุณได้ยินเสียง ให้คลิกที่ไอคอน ได้ยิน (Yes) [1] หากต้องการเลือกไมโครโฟนอื่นและทดสอบเสียงอีกครั้ง ให้คลิกที่ไอคอน ไม่ได้ยิน (No) [2]

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ใช้ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนเพื่อรับฟังเสียงได้ดีที่สุด

ดูการประชุม

ดูการประชุม

เรียนรู้วิธีใช้อินเทอร์เฟซการประชุม (Conferences)