ฉันจะดูไฟล์ผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ไฟล์ส่วนบุคคลประกอบด้วยภาพโพรไฟล์และไฟล์อื่น ๆ ที่อัพโหลดไปยังพื้นที่จัดเก็บไฟล์ Canvas ส่วนบุคคลของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้แต่ละคนจะมีพื้นที่เก็บข้อมูล 50 MB ใน Canvas

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ไฟล์ (Files) [2]

ดูไฟล์ผู้ใช้และอัพโหลดไฟล์

ดูไฟล์ของคุณ เพิ่มไฟล์โดยคลิกที่ปุ่ม อัพโหลด (Upload)

เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์

เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์

เรียกดูไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วคลิกที่ปุ่ม เปิด (Open)

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

คลิกที่ชื่อไฟล์

แสดงตัวอย่างไฟล์

preview จะแสดงไฟล์และรายละเอียดข้อมูลไฟล์ตลอดจนลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

คุณสามารถเลื่อนดูเอกสาร ซูมเข้าและออก และดูเอกสารแบบเต็มหน้าจอได้

ปุ่มดู

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม ดู (View)

ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่ไอคอนตัวเลือก (Options) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด (Download) [2]

จัดทำโฟลเดอร์

จัดทำโฟลเดอร์เปล่าโดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มโฟลเดอร์ (Add Folder)