ฉันจะไปยังบทเรียนใน Canvas ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ คุณสามารถดูบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณได้ คุณอาจไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาบางส่วนของบทเรียน ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบทเรียนของผู้สอนของผู้เรียนของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลสำหรับผู้สังเกตการณ์และการเข้าร่วม

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

ดูอินเทอร์เฟซบทเรียน Canvas

ผู้สังเกตการณ์จะเห็นลิงค์การสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) การสืบค้นตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumb Navigation) แถบรายการด้านข้าง (Sidebar) และความช่วยเหลือ (Help)

  • การสืบค้นส่วนกลาง (Global Navigation) จะช่วยให้คุณไปยังที่ที่คุณต้องการทุกบทเรียนใน Canvas [1]
  • การสืบค้นเนื้อหาบทเรียน ช่วยให้คุณสามารถเข้าไปยังเนื้อหาที่ต้องการภายในบทเรียนสำหรับผู้เรียนของคุณ [2]
  • การสืบค้นตัวบอกตำแหน่ง (Breadcrumb Navigation) จะแสดงตำแหน่งที่คุณสืบค้นภายในบทเรียน และสามารถย้อนเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการ [3]
  • แถบรายการด้านข้างโดยปกติจะเปิดว่างไว้สำหรับผู้สังเกตการณ์ ภารกิจที่จะมีขึ้นสำหรับผู้เรียนของคุณและกิจกรรมต่าง ๆ จะปรากฏขึ้น ขึ้นอยู่กับเพจที่คุณเยี่ยมชม [4]
  • ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help) มีความสำคัญมาก ขอความช่วยเหลือจากผู้สอนสำหรับผู้เรียนของคุณหรือฝ่ายบริการของ Canvas โดยคลิกที่ลิงค์ ความช่วยเหลือ (Help) [5]

หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถสืบค้นเนื้อหาบางส่วนในบทเรียน ขึ้นอยู่กับผู้สอนสำหรับผู้เรียนของคุณ