ฉันจะล็อกอินไปยัง Canvas ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

คุณสามารถใช้งาน Canvas ได้ผ่าน Canvas URL เฉพาะสำหรับสถาบัน จากเว็บไซต์ของสถาบันของผู้เรียนอีเมลเชิญเข้าร่วมบทเรียน,หรือแอพ Canvas Parent iOS หรือ แอพ Canvas Parent Android

คุณจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เพื่อล็อกอินเข้าใช้ Canvas ดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาหากไม่สามารถล็อกอินไปยัง Canvas

หมายเหตุ:

เปิด Canvas ขึ้นมา

คุณสามารถใช้งาน Canvas ได้ผ่าน Canvas URL ที่จัดไว้เฉพาะสำหรับสถาบัน Canvas URL ใช้โครงสร้างการทำงานดังนี้ [ชื่อสถาบันของผู้เรียน].instructure.com หรือ canvas.[ชื่อสถาบันของผู้เรียน].edu.

หรือสามารถค้นหา Canvas URL สำหรับสถาบันของผู้เรียนได้ผ่านแอพ Canvas Parent iOS หรือแอพ Canvas Parent Android

สถาบันบางแห่งอาจอนุญาตให้มีการใช้งาน Canvas ผ่านระบบตรวจรับรองเฉพาะของสถาบันเพื่อนำเข้าสู่บริการของ Canvas เช่น ไซต์บริการหรือเว็บไซต์ของสถานศึกษา

หมายเหตุ: บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) และ ฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teacher) ไม่ต้องใช้โครงสร้าง URL เฉพาะของสถาบัน บัญชีเครือข่าย Canvas (Canvas Network) สามารถใช้งานได้ที่ learn.canvas.net บัญชีฟรีสำหรับผู้สอน (Free-For-Teachers) สามารถใช้งานได้จาก canvas.instructure.com

ล็อกอินไปยัง Canvas

ล็อกอินไปยัง Canvas

หลังจากค้นหา URL สำหรับสถาบันของผู้เรียนได้แล้ว คุณสามารถล็อกอินไปยังบัญชี Canvas ของคุณ

ล็อกอินโดยกรอกข้อมูลล็อกอินของคุณซึ่งอาจแสดงเป็นอีเมลแอดเดรสของคุณ ชื่อผู้ใช้หรือ ID ล็อกอิน [1] และรหัสผ่าน [2] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ล็อกอิน (Login) [3]

ในกรณีที่จำเป็น (และขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสำหรับสถาบันของผู้เรียน) คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ ลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) [4]

หมายเหตุ: หน้าล็อกอิน (Login) อาจแสดงผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถาบันของผู้เรียนหรือหากคุณล็อกอินผ่านแอพ Canvas Parent

ล็อกอินไปที่ Canvas โดยใช้รหัส QR

ล็อกอินไปที่ Canvas โดยใช้รหัส QR

หรือสามารถไปที่ส่วนทำรายการ Canvas สำหรับสถาบันของผู้เรียนแล้วล็อกอินไปที่แอพ Canvas Parent โดยทำการสแกนรหัส QR โพรไฟล์ Canvas ของคุณจากเว็บ Canvas

ดูขั้นตอนการล็อกอินผ่าน QR สำหรับแอพ Canvas Parent โดยใช้อุปกรณ์ Android หรือiOS