ฉันจะเชื่อมต่อกับบริการทางเว็บภายนอก Canvas ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

Canvas จะถูกผสานรวมเข้ากับบริการทางเว็บจากภายนอกจำนวนหนึ่ง บริการเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถกำหนดค่าได้จากหน้าค่าปรับตั้งผู้ใช้

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

เชื่อมต่อไปยังบริการทางเว็บ (Web Services)

เชื่อมต่อไปยังบริการทางเว็บ (Web Services)

คุณสามารถผสานรวม Canvas เข้ากับบริการทางเว็บต่อไปนี้ได้:

  • Google Drive
  • Skype