ฉันจะเชื่อมโยงผู้เรียนกับบัญชีผู้ใช้ของฉันในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

หากคุณสมัครบัญชี Canvas ในฐานะพ่อแม่ผู้ปกครอง, คุณสามารถเพิ่มผู้เรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์ภายในสถานศึกษาเดียวกันได้ นอกจากนี้ หากสถานศึกษาจัดทำบัญชีผู้สังเกตการณ์ลิงค์กับผู้เรียนสำหรับคุณ คุณสามารถเพิ่มผู้เรียนเพื่อสังเกตการณ์ได้

เชื่อมโยงตัวคุณเองกับผู้เรียนโดยคุณจะต้องกรอกรหัสเข้าคู่เฉพาะสำหรับผู้เรียน รหัสเข้าคู่จะต้องตรงตามตัวพิมพ์และใช้ได้เป็นเวลาเจ็ดวันเท่านั้น ผู้เรียนสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่จาก ค่าปรับตั้งผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้อง ผุ้ดูแลระบบและผู้สอนยังสามารถจัดทำรหัสเข้าคู่ได้ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์อนุญาตที่สถานศึกษากำหนดไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสเข้าคู่ได้จากหัวข้อ รหัสเข้าคู่ - PDF คำถามที่พบบ่อย

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบผู้เรียนที่สังเกตการณ์ได้จากเพจการสังเกตการณ์ (Observing)

หมายเหตุ:

  • คุณไม่สามารถเพิ่มผู้เรียนที่บัญชีของพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานศึกษาเดียวกับคุณ (Canvas URL) สังเกตการณ์ผู้เรียนในสถานศึกษาอื่นอื่น โดยคุณจะต้องสมัครบัญชีผู้ใช้โดยใช้ Canvas URL ของสถานศึกษาดังกล่าว
  • หากคุณไม่สามารถสืบค้นบทเรียนของผู้เรียนทั้งหมด ตัวเลือกในการเชื่อมโยงไปยังผู้เรียนเพิ่มเติมจะไม่มีจัดไว้ให้สำหรับคุณ

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

เปิดค่าปรับตั้งบัญชี

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง ให้คลิกที่ลิงค์ บัญชี (Account) [1] จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ค่าปรับตั้ง (Settings) [2]

เปิดการสังเกตการณ์

เปิดการสังเกตการณ์

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาผู้ใช้ (User Navigation) ให้คลิกที่ลิงค์ การสังเกตการณ์ (Observing)

เพิ่มผู้เรียน

เพิ่มผู้เรียน

พิมพ์รหัสเข้าคู่ในฟิลด์ รหัสเข้าคู่ผู้เรียน (Student Pairing Code) [1] แล้วคลิกที่ปุ่ม เพิ่มผู้เรียน (Add Student) [2]

ดูผู้เรียน

ดูผู้เรียน

ดูผู้เรียนที่เข้าคู่

ลบผู้เรียน

ลบผู้เรียน

การสังเกตการณ์ผู้เรียนโดยคลิกที่ลิงค์ ลบ (Remove)

ยืนยันการลบ

ยืนยันการลบ

ยืนยันว่าคุณต้องการลบผู้เรียนออกจากรายชื่อผู้สังเกตการณ์ของคุณ โดยคลิกที่ปุ่ม ตกลง (OK)