ฉันจะดูไฟล์บทเรียนในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ผู้สังเกตการณ์สามารถสืบค้นไฟล์บทเรียนบางไฟล์เท่านั้น

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกชื่อของบทเรียน [2]

เปิดไฟล์บทเรียน

เปิดไฟล์บทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ ไฟล์ (Files)

เปิดโฟลเดอร์

เปิดเนื้อหาของโฟลเดอร์ในแถบรายการแสดงตัวอย่างทางด้านขวามือโดยคลิกที่โฟลเดอร์ที่ปลดล็อคจากด้านซ้ายมือ

เปิดไฟล์

เปิดไฟล์

คลิกที่ชื่อไฟล์

แสดงตัวอย่างไฟล์

preview จะแสดงไฟล์และรายละเอียดข้อมูลไฟล์ตลอดจนลิงค์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์

คุณสามารถเลื่อนดูเอกสาร ซูมเข้าและออก และดูเอกสารแบบเต็มหน้าจอได้

ปุ่มดู

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างไฟล์ได้โดยคลิกที่ปุ่ม ดู (View)

ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์

คลิกที่ไอคอนตัวเลือก (Options) [1] แล้วคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด (Download) [2]