ฉันจะดูเพจเกรด (Grades) สำหรับผู้เรียนในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

ในฐานะผู้สังเกตการณ์ คุณสามารถดูเกรดของผู้เรียนที่คุณกำลังสังเกตการณ์ได้ เพจเกรด (Grades) ในบทเรียนจะแสดงเกรดของบทเรียนปัจจุบันของผู้เรียนของคุณตลอดจนเกรดปัจจุบันทั้งหมดสำหรับภารกิจของบทเรียน คุณยังสามารถดูรายละเอียดการให้คะแนนภารกิจ ความเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนได้ หากผู้สอนมีระยะเวลาการให้เกรดหลายรอบ คุณยังสามารถกรองเกรดจากระยะเวลาการให้เกรดได้เช่นกัน

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูเกรดสำหรับบทเรียนที่สรุปแล้วของผู้เรียนของคุณได้จากลิงค์บทเรียน (Courses) ของเมนูการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation Menu)

หมายเหตุ:

  • รายละเอียดบางอย่างในเพจ เกรด (Grades) เช่น รายละเอียดการให้คะแนนและเกรดรวมอาจมีการกำหนดข้อจำกัดไว้ในบทเรียนของผู้เรียนของคุณ
  • นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานเพจเกรด (Grades) โดยการใช้ลิงค์เกรดมุมมองแผงข้อมูล (Dashboard View Grades)

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] จากนั้นคลิกที่ชื่อของบทเรียน [2]

เปิดเกรด

เปิดเกรด

ในส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน คลิกที่ลิงค์ เกรด (Grades)

ดูเกรดบทเรียน

ข้อมูลสรุปเกรดจะแสดงเกรดรวมของผู้เรียน [1] และอนุญาตให้คุณแสดงหรือซ่อนรายละเอียดการให้คะแนน ความคิดเห็นและเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดที่แสดงในเพจเกรด (Grades) [2]

เกรดรวมของผู้เรียนของคุณอาจแสดงผลเป็นค่าคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับการคำนวณเกรดสำหรับบทเรียนของคุณ

หมายเหตุ: ผู้สอนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูเกรดรวมของผู้เรียนของคุณ [3]

ดูเกรดปัจจุบันและเกรดรวม

ดูเกรดปัจจุบันและเกรดรวม

ตามค่าเริ่มต้น เพจเกรด (Grades) จะแสดงเกรดสำหรับบทเรียนในปัจจุบันของผู้เรียนของคุณ เกรดปัจจุบันจะคำนวณโดยการเพิ่มคะแนนสำหรับภารกิจที่ให้เกรดตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน เกรดนี้จะถูกคำนวณโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว (Calculate based only on graded assignments) [1]

เกรดรวมคำนวณโดยการเพิ่มภารกิจทั้งหมดทั้งที่ให้เกรดและไม่ให้เกรดตามน้ำหนักถ่วงไปยังรูปแบบการให้เกรดของบทเรียน ดูเกรดรวม โดยสามารถยกเลิกการเลือกในช่องทำเครื่องหมาย คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว (Calculate based only on graded assignments) [2]

หมายเหตุ: หากผู้สอนของผู้เรียนของคุณห้ามไม่ให้คุณดูเกรดในปัจจุบันและ/หรือเกรดรวม การทำหรือลบเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายที่แถบรายการด้านข้างจะยังคงมีผลต่อภารกิจแยกเฉพาะ คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับแถบสีของภารกิจเพื่อระบุว่าอาจมีการดรอปเกรดไว้สำหรับบทเรียน

ดูเกรดภารกิจ

ดูเกรดภารกิจ

จากเพจเกรดคุณสามารถเลือกบทเรียนที่คุณต้องการดูเกรดได้โดยการคลิกที่เมนูแสดงรายการ บทเรียน (Course) [1] ตามค่าเริ่มต้น เพจเกรด (Grades) จะแสดงภารกิจตามลำดับเวลาอิงตามวันครบกำหนดของภารกิจ จัดเรียงเกรดตามหน่วยการเรียน ชื่อภารกิจหรือกลุ่มภารกิจ โดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ จัดเรียงจาก (Arrange by) [2] อย่างไรก็ตาม หากหน่วยการเรียนหรือกลุ่มภารกิจไม่ได้ถูกใช้สำหรับบทเรียน ข้อมูลจะไม่ถูกรวมอยู่ในตัวเลือกในการจัดเรียงข้อมูล ปรับใช้ตัวเลือกการจัดเรียงที่เลือกโดยคลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [3] ภารกิจที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนจะแสดงอยู่ที่ท้ายรายชื่อภารกิจตามลำดับตัวอักษร

คุณสามารถดูชื่อภารกิจ [4] วันครบกำหนด [5] สถานะ [6] คะแนน [7] และค่าคะแนนรวม [8] นอกจากนี้คุณยังสามารถดูได้ว่าภารกิจนั้นมีความเห็น รายละเอียดการให้คะแนนหรือเกณฑ์การให้คะแนนหรือไม่ [9]

คุณอาจเห็นไอคอนเกรดต่าง ๆ ในคอลัมน์คะแนนที่ระบุประเภทภารกิจ [10] ภารกิจที่แสดงไอคอนเกรดยังไม่ได้รับการให้เกรดโดยผู้สอน หลังจากให้เกรดภารกิจแล้ว ไอคอนจะถูกำแทนที่ด้วยคะแนนของผู้เรียนของคุณ

พิมพ์เกรดของผู้เรียนโดยคลิกที่ปุ่ม พิมพ์ (Print) [11]

หมายเหตุ: คอลัมน์สถานะ (Status) จะปรากฏขึ้นหากภารกิจหนึ่งภารกิจหรือมากกว่านั้นมีสถานะที่เชื่อมโยงไว้

ดูระยะเวลาการให้เกรด

หากระยะเวลาการให้เกรดถูกเปิดใช้งานในบทเรียนของผู้เรียนของคุณ คุณจะสามารถดูเกรดของผู้เรียนได้ตามระยะเวลาการให้เกรด [1] ตามค่าเริ่มต้น เพจ เกรด จะแสดงระยะเวลาการให้เกรดในปัจจุบัน หากภารกิจไม่มีวันครบกำหนด ข้อมูลจะแสดงเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลาการให้เกรดล่าสุด ดูเกรดสำหรับบทเรียนอื่นโดยคลิกที่เมนูแสดงรายการ บทเรียน (Course) [2] ดูระยะเวลาการให้เกรดและบทเรียนที่ระบุไว้โดยคลิกที่ปุ่ม ปรับใช้ (Apply) [3]

หากบทเรียนของผู้เรียนของคุณมีกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก กลุ่มภารกิจที่แถบรายการด้านข้างอาจแตกต่างกันไปตามระยะเวลาการให้เกรดที่คุณกำลังรับชม [4] กลุ่มภารกิจจะปรากฏขึ้นหากกลุ่มดังกล่าวมีภารกิจครบกำหนดอย่างน้อยหนึ่งรายการในระยะเวลาการให้เกรดที่เลือก

หากระยะเวลาการให้เกรดมีการถ่วงน้ำหนักและคุณเลือกตัวเลือก ระยะเวลาการให้เกรดทั้งหมด แถบรายการด้านข้างจะแสดงน้ำหนักถ่วงสำหรับระยะเวลาการให้เกรดแต่ละส่วน

ดูข้อมูลเกรด

ดูข้อมูลเกรด

ภารกิจบางส่วนจะแสดงไอคอนเตือนสีดำ [1] เพื่อแจ้งเตือนคุณว่าคะแนนที่ได้จากภารกิจนี้จะไม่นับรวมกับเกรดสรุปของผู้เรียนของคุณ [2] ผู้เรียนของคุณควรจัดส่งภารกิจนี้แม้ว่าจะได้รับการยกเว้นโดยผู้สอนของผู้เรียนเหล่านี้

ดูความเห็น

หากผู้สอนของผู้เรียนของคุณแสดงความเห็นในภารกิจ ภารกิจจะแสดงไอคอนความเห็นกำกับอยู่ [1] ดูความเห็นโดยคลิกที่ไอคอน ความเห็นจะแสดงตามลำดับเวลา [2] ปิดความเห็นโดยคลิกที่ลิงค์ ปิด (Close) [3]

ดูรายละเอียดคะแนน

หากคุณสามารถดูรายละเอียดคะแนน ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องหมายถูก [1] คุณสามารถดูการจัดสรรเกรดสำหรับภารกิจและดูค่าเฉลี่ย คะแนนระดับสูงและระดับต่ำได้ [2]

เส้นแนวนอนของกราฟจะเริ่มต้นจาก 0 ไปที่คะแนนที่เป็นไปได้สูงสุดสำหรับภารกิจ [3] กล่องสีขาวจะครอบคลุมจากคะแนนของผู้เรียนต่ำสุดไปสูงสุด คะแนนของผู้เรียนของคุณจะปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนพื้นที่นี้ [4]

คุณจะเห็นรายละเอียดการให้คะแนนหากมีการให้คะแนนผลงานจัดส่งของผู้เรียนอื่นอีกมากกว่าห้าคนร่วมด้วย หากคุณไม่เห็นรายละเอียดการให้คะแนน แสดงว่ามีการให้คะแนนผลงานจัดส่งของผู้เรียนอื่นอีกน้อยกว่าห้าคน

ปิดรายละเอียดการให้คะแนนโดยคลิกที่ลิงค์ ปิด (Close) [5]

ดูเกณฑ์การให้คะแนน

หากภารกิจครอบคลุมเกณฑ์การให้คะแนน ภารกิจอาจแสดงไอคอนเกณฑ์การให้คะแนนร่วมด้วย [1] ดูผลลัพธ์ของผู้เรียนโดยคลิกที่ไอคอนดังกล่าว ดูคะแนนของผู้เรียนของคุณตามเกณฑ์การให้คะแนน [2] ปิดเกณฑ์การให้คะแนนโดยคลิกที่ลิงค์ ปิดเกณฑ์การให้คะแนน (Close Rubric) [3]

หมายเหตุ: คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมดจะถูกจำกัดโดยผู้สอนของผู้เรียนของคุณ

ดูกลุ่มภารกิจ

ดูกลุ่มภารกิจ

เพจเกรด (Grades) จะระบุรายชื่อกลุ่มภารกิจในบทเรียนของผู้เรียนของคุณ [1] กลุ่มภารกิจช่วยให้ผู้สอนสามารถกำหนดโครงสร้างภารกิจ การพูดคุยและแบบทดสอบเป็นกลุ่ม และปรับใช้กฎการคำนวณเกรดเฉพาะหรือน้ำหนักถ่วงสำหรับกลุ่มเหล่านี้ คุณสามารถดูคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละกลุ่ม [2] และคะแนนที่ผู้เรียนของคุณได้รับเทียบกับคะแนนทั้งหมดที่เป็นไปได้ [3]

หมายเหตุ: เปอร์เซ็นต์สำหรับกลุ่มภารกิจอาจถูกจำกัดโดยผู้สอนของผู้เรียนของคุณ

ดูการคำนวณเกรดแบบเปอร์เซ็นต์

แถบรายการด้านข้างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณเกรดของผู้เรียนของคุณ

หากกลุ่มภารกิจมีการถ่วงน้ำหนัก แถบรายการด้านข้างจะแสดงรายการแยกย่อยของกลุ่มภารกิจแบบถ่วงน้ำหนัก [1]

น้ำหนักถ่วงของกลุ่มภารกิจจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอ หากผู้สอนของผู้เรียนของคุณยินยอมให้คุณดูเกรดทั้งหมด คุณจะเห็นรายการแยกย่อยในคะแนนที่ผู้เรียนของคุณได้เทียบกับคะแนนรวมที่เป็นไปได้ [2]

หมายเหตุ: ผู้สอนของผู้เรียนของคุณอาจจำกัดไม่ให้คุณดูยอดรวมเกรดของคุณในเปอร์เซ็นต์กลุ่มภารกิจ [3]

ดูการคำนวณเกรดแบบคะแนน

ดูการคำนวณเกรดโดยไม่มีกลุ่มภารกิจ

หากบทเรียนของผู้เรียนของคุณไม่ได้ใช้กลุ่มภารกิจ เกรดโดยรวมของผู้เรียนสามารถจัดแสดงเป็นคะแนนหรือเปอร์เซ็นต์ หากเกรดรวมจัดแสดงเป็นคะแนน คุณจะสามารถดูเปอร์เซ็นต์เกรดโดยรวมของผู้เรียนของคุณ

หมายเหตุ: ผู้สอนของผู้เรียนขงอคุณอาจจำกัดคุณไม่ให้ดูยอดรวมเกรด

ดูเกรดปัจจุบันและเกรดรวม

ดูเกรดปัจจุบันและเกรดรวม

ตามค่าเริ่มต้น เพจเกรด (Grades) จะแสดงเกรดสำหรับบทเรียนในปัจจุบันของผู้เรียนของคุณ เกรดปัจจุบันจะคำนวณโดยการเพิ่มคะแนนสำหรับภารกิจที่ให้เกรดตามน้ำหนักถ่วงในรูปแบบการให้เกรดสำหรับบทเรียน เกรดนี้จะถูกคำนวณโดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว (Calculate based only on graded assignments) [1]

เกรดรวมคำนวณโดยการเพิ่มภารกิจทั้งหมดทั้งที่ให้เกรดและไม่ให้เกรดตามน้ำหนักถ่วงไปยังรูปแบบการให้เกรดของบทเรียน ดูเกรดรวม โดยสามารถยกเลิกการเลือกในช่องทำเครื่องหมาย คำนวณโดยอ้างอิงเฉพาะภารกิจที่ให้เกรดแล้ว (Calculate based only on graded assignments) [2]

หมายเหตุ: หากผู้สอนของผู้เรียนของคุณห้ามไม่ให้คุณดูเกรดในปัจจุบันและ/หรือเกรดรวม การทำหรือลบเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายที่แถบรายการด้านข้างจะยังคงมีผลต่อภารกิจแยกเฉพาะ คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับแถบสีของภารกิจเพื่อระบุว่าอาจมีการดรอปเกรดไว้สำหรับบทเรียน

ดูสมุดบันทึกเกรดความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้

คะแนนความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery) สามารถใช้โดยผู้สอนของผู้เรียนเพื่อชี้วัดประสิทธิภาพโดยอ้างอิงกับมาตรฐานการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือผลลัพธ์ คะแนนผลลัพธ์อาจเชื่อมโยงกับภารกิจและรายการอื่น ๆ ทั่วทั้ง Canvas

ดูคะแนนตามมาตรฐานของผู้เรียนของคุณโดยคลิกที่แท็บ ความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ (Learning Mastery)