ฉันจะแก้ไขเพจบทเรียนในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้อย่างไร

หากผู้สอนอนุญาตให้ผู้สังเกตการณ์แก้ไขเพจบทเรียนได้ คุณสามารถแก้ไขเพจในบทเรียนได้

เปิดบทเรียน

เปิดบทเรียน

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาส่วนกลาง (Global Navigation) คลิกที่ลิงค์ บทเรียน (Courses) [1] แล้วคลิกชื่อของบทเรียน [2]

เปิดเพจ

เปิดเพจ

จากส่วนการสืบค้นเนื้อหาบทเรียน (Course Navigation) คลิกที่ลิงค์ เพจ (Pages)

ดูเพจ

ดูเพจ

เพจถูกออกแบบมาเพื่อเปิดไปยังหน้าแรกของบทเรียน หากมีการเลือกหน้าแรกไว้ เลือกเพจจากดัชนีเพจโดยคลิกที่ปุ่ม ดูเพจทั้งหมด (View All Pages)

เลือกเพจ

คลิกที่ชื่อของเพจที่คุณต้องการแก้ไข

แก้ไขเพจ

แก้ไขเพจ

คลิกที่ปุ่ม แก้ไข (Edit)

หมายเหตุ: คุณจะเห็นปุ่มแก้ไข (Edit) หากคุณได้รับอนุญาตให้แก้ไขเพจ

แก้ไขเนื้อหา

แก้ไขเนื้อหาโดยการใช้ Rich Content Editor [1] หรือเปลี่ยนไปใช้ HTML Editor [2]

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงได้โดยทำเครื่องหมายที่ช่อง แจ้งผู้ใช้ว่าเนื้อหานี้มีการเปลี่ยนแปลง (Notify users that this content has changed) [1] คลิกที่ปุ่ม บันทึก (Save) [2]

ดูเพจ

ดูการเปลี่ยนแปลงของคุณ