จะสมัครบัญชี Canvas โดยใช้รหัสเข้าร่วมหรือ URL ข้อมูลลับในฐานะผู้เรียนได้อย่างไร

หากคุณไม่มีบัญชี Canvas คุณจะต้องจัดทำบัญชีผู้ใช้ก่อนสามารถล็อกอินไปยัง Canvas

หากคุณใช้ Canvas ผ่านสถาบันของคุณ ปกติคุณจะมีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วและจะต้องตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน สถาบันของคุณจะส่งอีเมลแจ้งข้อมูลล็อกอินให้แก่คุณ หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถจัดทำบัญชีผู้ใช้ได้เมื่อตอบรับคำเชิญเข้าร่วมบทเรียน

หากคุณไม่ได้ใช้ Canvas ผ่านสถาบันของคุณ คุณสามารถจัดทำบัญชีผู้ใช้ของตนเองได้ ผู้สอนของคุณจะแจ้งรหัสเข้าร่วมให้แก่คุณเพื่อเชื่อมโยงคุณโดยตรงกับบทเรียน รหัสนี้จะถูกส่งให้แก่คุณแยกต่างหากจากอีเมลของ Canvas ที่แจ้งเชิญคุณเข้าร่วมบทเรียน หากคุณต้องการจัดทำบัญชีผู้ใช้ใน Canvas แต่ยังไม่ได้รับรหัสเข้าร่วมทางอีเมล กรุณาติดต่อผู้สอนหรือสถาบันของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการล็อกอิน

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำบัญชีผู้ใช้แล้ว คุณสามารถแจ้งขอให้ลบบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อ การลบบัญชี Canvas ของคุณไม่สามารถยกเลิกได้ และจะเป็นการลบข้อมูลใน Canvas ทั้งหมด รวมทั้งบทเรียน ภารกิจ เกรดและการเข้าร่วมกิจกรรม อย่าแจ้งขอให้ลบบัญชีของคุณเว้นแต่หากคุณแน่ใจว่าจะไม่ต้องใช้อีกต่อไปเพื่อสืบค้นกิจกรรมใน Canvas ก่อนหน้าของคุณ แจ้งขอให้ลบบัญชีของคุณโดยเปิดเมนูความช่วยเหลือแล้วส่งตั๋วขอรับบริการผ่านลิงค์แจ้งปัญหา

กรอก URL

จัดทำบัญชีผู้ใช้ของคุณเอง

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถจัดทำบัญชีผู้ใช้ได้เองโดยไม่ต้องมีลิงค์อีเมล

จัดทำบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยเปิดเบราเซอร์แล้วพิมพ์ canvas.instructure.com ไปที่เบราเซอร์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณจะต้องมีรหัสเข้าร่วมจากผู้สอนหรือสถาบันของคุณเพื่อจัดทำบัญชีผู้ใช้ของคุณ

จัดทำบัญชีผู้ใช้ Canvas

จัดทำบัญชีผู้ใช้ Canvas

คลิกที่ลิงค์ ต้องการบัญชี Canvas หรือไม่ (Need a Canvas Account?)

สมัครเป็นผู้เรียน

สมัครเป็นผู้เรียน

คลิกที่ปุ่ม ฉันเป็นผู้เรียน

ทำการลงทะเบียน

ทำการลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดในฟิลด์ต่อไปนี้

  1. กรอกรหัสเข้าร่วมบทเรียนในฟิลด์ รหัสเข้าร่วม รหัสนี้จะถูกจัดส่งทางอีเมลถึงคุณจากผู้สอนหรือสถาบันของคุณ อีเมลจะถูกส่งแยกจากอีเมลเชิญเข้าร่วมบทเรียนของคุณ
  2. กรอกชื่อของคุณในฟิลด์ ชื่อนามสกุล
  3. กรอกชื่อผู้ใช้ของคุณในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้
  4. กำหนดรหัสผ่านของคุณโดยพิมพ์ข้อความในฟิลด์ รหัสผ่าน
  5. ยืนยันรหัสผ่านของคุณโดยพิมพ์รหัสผ่านของคุณในฟิลด์ ยืนยันรหัสผ่าน
  6. ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานโดยคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายสำหรับเงื่อนไขการใช้งาน
  7. ยืนยันว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์โดยระบุรูปแบบ Captcha (หากสถาบันของคุณเปิดใช้งานไว้)
  8. คลิกที่ปุ่ม เริ่มการเรียนรู้