Hur ändrar jag språkpreferens i mitt användarkonto som observatör?

Engelska är Canvas standardspråk, men du kan välja att visa Canvas gränssnitt på ett annat språk.

Obs! Instruktörer har möjligheten att ändra språkinställningar för sina kurser. Om du observerar en student i en kurs i vilken instruktören har gjort den här ändringen (oftast i en utländsk språkkurs) kommer kursens språk att åsidosätta ditt valda språk.

Öppna Kontoinställningar

Öppna Kontoinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Ändra inställningar

Ändra inställningar

Klicka knappen Redigera Inställningar (Edit Settings).

Välj språk

Välj språk

Om du vill välja språk klickar du på rullgardinsmenyn Språk (Language). Du kan visa en lista över språk som stöds i Canvas.

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställningar

Klicka på knappen Uppdatera Inställningar (Update Settings).

Visa önskat språk

Visa Canvas på önskat språk.