Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur accepterar jag en inbjudan om att delta i en kurs som observatör?

Hur accepterar jag en inbjudan om att delta i en kurs som observatör?

Instruktörer bjuder in observatörer att delta i deras kurser. Som standard, när du läggs till en kurs, kommer du att kunna se kursen utan att du behöver acceptera en kursinbjudan.

Obs! Om du inte får en inbjudan om att delta i kursen, kontakta instruktören.

Motta e-postinbjudan

Motta e-postinbjudan

Du kommer att motta inbjudan till kursen via e-post. Inbjudan kommer att innehålla kursens namn [1] och din användarroll i kursen [2]. För att genomföra registreringen, klicka på knappen Komma igång [3].

Obs! Du måste logga in till Canvas för att acceptera kursinbjudan. Om du inte har ett Canvas-konto kommer du att kunna skapa ett som del av kursinbjudan.

Genomför Registrering

Genomför Registrering

Om du behöver upprätta ett konto, måste du skapa ett lösenord [1], ange din tidszon [2] och se sekretesspolicyn [3]. Klicka sedan på knappen Registrera [4].

Was this article helpful? Yes No