Hur länkar jag en student till mitt användarkonto som observatör?

Om du har registrerat dig för ett Canvas-konto som förälder, kan du lägga till studenter på samma skola att observera. Och om en skola har skapat ett observatörskonto länkat till en student åt dig, kan du lägga till studenter att observera.

För att länka dig själv till en student, måste du ange en studentspecifik parkopplingskod. Parkopplingskoder är skiftlägeskänsliga och är giltiga i sju dagar. Studenter kan generera parkopplingskoder från sina användarinställningar. Beroende på skolans behörigheter, administratörer och instruktörer kan du även skapa parkopplingskoder. För mer information om parkopplingskoder, se pdf om Parkopplingskoder - Vanliga frågor.

Du kan också ta bort observerade studenter från sidan Observerar (Observing).

Anmärkningar:

  • Du kan inte lägga till studenter om deras konton inte finns på samma skola (Canvas URL). Om du vill observera studenter på en annan skola måste du registrera dig för ett konto med den skolans Canvas-URL.
  • Om du inte kan öppna en students alla kurser, är valet att länka till fler studenter inte tillgängligt för dig.

Öppna Kontoinställningar

Öppna Kontoinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], klicka sedan på länken Inställningar (Settings) [2].

Öppna observerar

Öppna observerar

I kontonavigeringen, klicka på länken Observerar .

Lägg till student

Lägg till student

Ange parkopplingskoden i fältet Studentparkopplingskod [1] och klicka på knappen Lägg till student [2].

Se student

Se student

Se den parkopplade studenten

Ta bort student

Ta bort student

För att sluta observera studenter klickar du på länken Ta bort (Remove).

Bekräfta borttagning

Bekräfta borttagning

För att bekräfta att du vill ta bort studenten från din observatörslista klickar du på knappen OK.