cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur loggar jag in till en Canvas-kurs som observatör?

Hur loggar jag in till en Canvas-kurs som observatör?

Den här lektionen kommer att visa dig hur du loggar in på Canvas från en webbläsare. Om du använder Canvas med din students institution, loggar du in antingen från institutionens webbsida eller genom att använda deras direkta Canvas-URL. Canvas Network konto loggar också in med en Canvas URL. Du kan också logga in på Canvas på Canvas Mobile appar.

Du måste ha ett konto för att logga in på:

  • Om du observerar en student associerad med en institution som använder Canvas och du inte vet ditt användarnamn och lösenord, kontakta institutionens webbplatsadministratör.
  • Om du ännu inte har ett konto, måste du skapa ett Canvas-konto som student eller instruktör.

Obs! Om du har problem med att logga in på Canvas, se avsnittet felsökning i den här lektionen.

Inloggningsfelsökning

Om du har problem med att logga in på ditt konto, här är några tips:

  • Kontrollera att du använder rätt Canvas-URL för ditt konto. Du kan söka efter din Canvas-URL från inloggningssidan Gratis-för-lärarehttps://canvas.instructure.com.
  • Om du använder mer än en Canvas-URL (som t.ex. En för din students institution och en för Canvas nätverk), se till att du använder korrekt inloggningsuppgifter och lösenord för varje Canvas-URL.  
  • Om dina inloggningsuppgifter och lösenord gavs till dig av din students institution och du har problem med att logga in, kontakta institutionen. (De kan ha ändra dina inloggningsuppgifter.)
  • Om du saknar inloggningsuppgifter och lösenord måste du kanske skapa ett konto.
  • Om du har glömt ditt lösenord, kan du kanske återställa ditt lösenord.

Få tillgång till Canvas via Institutionen

Vissa institutioner hostar Canvas på sin webbplats. Du behöver bara logga in till det interna systemet på din students institution för att gå till Canvas.

Få tillgång till Canvas via Canvas URL

Vissa institutioner loggar in dig på Canvas genom att använda direktlänken till deras Canvas URL. I ett webbläsarfönster, ange institutionens Canvas-URL. Institutionens inloggningssida för Canvas visas i fönstret.

Obs! URL:en för Canvas Network är learn.canvas.net. URL för Free-For-Teachers (FFT) är canvas.instructure.com.

Hitta Canvas-URL via kursinbjudan

Se Kursinbjudan

Du kan hitta en länk till din students institutions Canvas-URL i ditt inbjudningsmejl till kursen genom att klicka på knappen Komma igång.

Logga in på Canvas

Logga in på Canvas

Canvas inloggningsskärm kräver din inloggning [1] och ditt lösenord [2]. Beroende på din students institution, kan inloggningsinformationen variera.

Klicka på knappen Logga in (Log In)   [3].

Varje skärmdump bekräftas av dess respektive universitet för användning till den här lektionen.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.