cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur redigerar jag en kurssida som observatör?

Hur redigerar jag en kurssida som observatör?

Om en instruktör låter observatörer redigera kurssidor, kan du redigera en sida i en kurs.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Sidor

Öppna Sidor

I kursnavigeringen, klicka länken Sidor (Pages).

Se sidor

Se sidor

Sidor är designade för att öppna hemsidan för kursen, om en hemsida är vald. Klicka på knappen Se Alla Sidor (View All Pages) för att välja en sida ifrån Sidoindex.

Välj sida

Klicka på sidans rubrik som du vill redigera.

Redigera sida

Redigera sida

Klicka på knappen Redigera (Edit).

Obs! Du kommer endast att se Redigera-knappen om du har tillstånd att redigera sidan.

Redigera innehåll

Redigera innehållet med innehållsredigeraren [1] eller byt till HTML-redigeraren [2].

Spara ändringar

Spara ändringar

Du kan meddela användare att innehåll har ändrats genom att markera kryssrutan Meddela användare att detta innehåll har ändrats (Notify users that this content has changed) [1]. Klicka på knappen Save (Spara) [2].

Se Sidan

Visa dina ändringar.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.