Hur ser jag sidan Omdömen för en student som observatör?

Som observatör kan du se omdömen för studenter du observerar. Sidan Omdömen i en kurs visar dina studenters aktuella kursomdöme samt alla aktuella omdömen för kursuppgifter. Du kan också se poänginformation för uppgifter, kommentarer och matriser. Om instruktören använder flera bedömningsperioder, kan du också filtrera omdömen efter bedömningsperiod.

Du kan också se omdömen för din students avslutade kurser från länken kurser i den global navigeringsmenyn.

Anteckningar: 

  • Vissa uppgifter på sidan Omdömen, som t.ex. poänginformation och det totala omdömet, kan vara begränsade i din students kurser.
  • Du kan också gå till sidan Omdömen genom att använda länken Visa omdömen i översiktsvyn.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1] och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Omdömen

Öppna Omdömen

Klicka på länken Omdömen (Grades) i kursnavigeringen.

Visa kursomdöme

Omdömes-sammanfattningen visar din students totala omdöme [1], och låter dig visa eller dölja all poänginformation, kommentarer och matriser som visas på sidan Omdömen [2].

Beroende på omdömesberäkningen för din kurs, kan din students totala omdöme visas som ett poängvärde eller som en procentsats.

Obs! Din instruktör kan begränsa dig från att se din students totala omdöme [3].

Se Aktuella och totala omdömen

Se Aktuella och totala omdömen

Som standard visar sidan Omdömen din students aktuella kursomdöme. Det nuvarande omdömet beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikt i kursens bedömningsschema. Detta omdöme beräknas med kryssrutan Beräkna baserat endast på betygsatta uppgifter .

Det totala omdömet beräknas genom att lägga samman alla uppgifter, både betygsatta och icke betygsatta enligt deras vikt i kursens bedömningsschema. För att se det totala omdömet, avmarkera kryssrutan Beräkna baserat endast på betygsatta uppgifter (Calculae based only on graded assignments) [2].

Obs! Om din students instruktör har begränsat dig från att se de aktuella och/eller totala omdömet, påverkar val av eller avmarkering av marginallistens kryssruta fortfarande individuella uppgifter. Du kan se små skillnader i skuggningen av uppgiften vilket indikerar att ett omdöme kan vara borttaget från kursen.

Se Uppgiftsomdömen

Se Uppgiftsomdömen

Från sidan Omdömen kan du välja kursen för vilken du vill se omdömen genom att klicka på rullgardinsmenyn för Kurs [1]. Som standard visar sidan Omdömen uppgifter kronologiskt efter uppgiftens förfallodatum. För att ordna efter modul, uppgiftsnamn eller uppgiftsgrupp, klicka på rullgardinsmenyn Sortera efter (Arrange by) [2]. Men om moduler eller uppgiftsgrupper inte används i kursen, är de inte inkluderade som sorteringsalternativ. För att tillämpa valda sorteringsalternativ, klicka på knappen Tillämpa [3]. Uppgifter som inte är del av en modulvisning i slutet uppgiftslistan i alfabetisk ordning.

Du kan se namn på uppgifter [4], förfallodatum [5], status [6], poäng [7], och totalt poängvärde [8]. Du kan också se om uppgifter inkluderar en kommentars-, poänginformations- eller poängsättningsmatris [9].

Du kan se olika omdömes-ikoner i poängkolumnen som indikerar uppgiftstyp [10]. Uppgifter som visar en omdömes-ikon har inte betygsatts av instruktören. När uppgiften betygsatts, kommer ikonen att ersättas av din students poäng.

För att skriva ut din students poäng, klicka på knappen Skriv ut [11].

Obs! Status-kolumnen visas endast om en eller flera uppgifter har en kopplad status.

Se omdömesperioder

Om bedömningsperioder aktiveras i din students kurs, kan du se deras omdömen i enlighet med bedömningsperiod [1]. Som standard visar sidan Omdömen den aktuella omdömesperioden. Om en uppgift inte innefattar en inlämningsdag, kommer den att visas som en del av den senaste omdömesperioden. För att visa omdömen för en annan kurs, klicka på kursens (Course) rullgardinsmenyn [2]. För att se de angivna omdömesperiod och kursen, klicka på knappen Tillämpa (Apply) [3].

Om din students kurs inkluderar viktade uppgiftsgrupper, kan uppgiftsgrupper variera i marginallisten beroende på vilken bedömningsperiod du ser [4]. En uppdragsgrupp visas om gruppen har minst en uppgift som ska lämnas in denna period.

När omdömesperioder är viktade och du väljer alternativet Alla omdömesperioder, kommer sidofältet att visa vikterna för varje omdömesperiod.

Se omdömesinformation

Se omdömesinformation

Vissa uppgifter visar en svart varningsikon [1], som varnar dig om att poäng som intjänats från denna uppgift inte kommer att ingå i din students slutomdöme [2]. Din student bör ändå skicka in denna uppgift såvida den inte undantagits av deras instruktör.

Se kommentarer

Om din students instruktör lämnade en kommentar om uppgiften, visar uppgiften en kommentar-ikon [1]. För att se kommentarer klicka på ikonen. Kommentarer visas kronologiskt [2]. Stäng kommentarer genom att klicka på länken Stäng (Close) [3].

Se poänginformation

Om du vill visa poänginformation, klicka på Bock-ikonen [1]. Du kan se betygsfördelningen för uppgiften, och se de genomsnittliga, höga och låga poäng [2].

Diagrammets horisontella linje sträcker sig från 0 till uppgiftens högsta möjliga poäng [3]. Den vita rutan sträcker sig från lägsta till högsta poäng för studenter. Din students poäng visas som en kvadrat i detta diagram [4].

Du kommer endast att se poänginformation om mer än fem andra studentinlämningar också poängsätts. Om du inte ser poänginformationen, poängsätts färre än fem andra studentinlämningar.

För att stänga poänginformationen klickar du på länken Stäng (Close) [5].

Visa matrisen (View Rubric)

Om en uppgift inkluderar en matris, kan uppgiften inkludera en matris-ikon [1]. För att se din students resultat, klicka på ikonen. Se din students poäng baserat på matrisen [2]. För att stänga matrisen, klicka på länken Stäng matris (Close Rubric) [3].

Obs! Den totala matrispoängen kan begränsas av din students instruktör.

Se uppgiftsgrupper

Se uppgiftsgrupper

Sidan Omdömen listar uppgiftsgrupper inkluderade i din students kurs [1]. Uppgiftsgrupper tillåter lärare att organisera uppgifter, diskussioner och quiz i grupper och tillämpa specifika omdömesregler eller vikter för dessa grupper. Du kan se den procentuella poängen för varje grupp [2] och poäng din student har tjänat jämfört den totala poängen som är möjlig [3].

Obs! Procenttal för uppgiftsgrupp kan begränsas av din students instruktör.

Se Procentuell omdömesberäkning

Marginallisten visar information om hur din students omdömen beräknas.

Om uppgiftsgrupper viktas, visar marginallisten uppdelningen av viktade uppgiftsgrupper [1].

Viktning av uppgiftsgrupper visas alltid som procenttal. Om din students instruktör låter dig se totala omdömen, kan du se en uppdelning av poängen din student har tjänat jämfört med det totala antalet möjliga poäng [2].

Obs! Din students instruktör kan begränsa dig från att se dina totala omdömen i procenttal för uppgiftsgrupper [3].

Se omdömesberäkning med poäng

Visa omdömesberäkning utan uppgiftsgrupper

Om din students kurs inte använder uppgiftsgrupper, kan deras totala omdöme visas i poäng eller som ett procenttal. Om det totala omdömet visas i poäng, kan du se din students totala omdöme i procent.

Obs! Din students instruktör kan begränsa dig från att se totala omdömen [3].

Visa omdömesberäkning med kvalitativa data

Visa omdömesberäkning med kvalitativa data

Om din students lärosäte begränsar visning av kvalitativa data visas din students totala omdöme i ett bedömningsschema, vanligtvis bokstavsomdömen. Återigen kan din students lärare hindra dig ifrån att se din students totala omdöme.  

Se Aktuella och totala omdömen

Se Aktuella och totala omdömen

Som standard visar sidan Omdömen din students aktuella kursomdöme. Det nuvarande omdömet beräknas genom att lägga samman de betygsatta uppgifterna enligt deras vikt i kursens bedömningsschema. Detta omdöme beräknas med kryssrutan Beräkna baserat endast på betygsatta uppgifter .

Det totala omdömet beräknas genom att lägga samman alla uppgifter, både betygsatta och icke betygsatta enligt deras vikt i kursens bedömningsschema. För att se det totala omdömet, avmarkera kryssrutan Beräkna baserat endast på betygsatta uppgifter (Calculae based only on graded assignments) [2].

Obs! Om din students instruktör har begränsat dig från att se de aktuella och/eller totala omdömet, påverkar val av eller avmarkering av marginallistens kryssruta fortfarande individuella uppgifter. Du kan se små skillnader i skuggningen av uppgiften vilket indikerar att ett omdöme kan vara borttaget från kursen.

Se Inlärnings Behärsknings Betygsbok

Poäng för måluppfyllelse kan användas av din students instruktör för att mäta prestanda baserat på standarder för klassrumslärande eller lärandemål. Måluppfyllelsepoäng kan kopplas till uppgifter och andra objekt i Canvas.

För att se din students poäng baserade på standarder, klicka på fliken Måluppfyllelse (Learning Mastery).