cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur går jag med i en Konferens i en kurs som observatör?

Hur går jag med i en Konferens i en kurs som observatör?

Du kan gå med i en konferens som redan har startats av konferensvärden. För att du ska kunna delta i en konferens måste du först få en inbjudan till konferensen av värden.

För att använda mikrofonen, måste du ge konferenser åtkomst till dina mikrofoninställningar. Som del av att gå med i konferenser, måste du verifiera dessa inställningar i din webbläsare.

Obs! Det rekommenderas att använda webbläsarna Chrome eller Firefox för att gå till Konferens-gränssnittet.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna Konferenser

Öppna Konferenser

I Kursnavigeringen klickar du på länken för ditt webbkonferensverktyg. Länken har samma namn som konferensverktyget ditt lärosäte använder.

Gå med i konferens

Gå med i konferens

Intill konferensen du vill gå med i, klicka på knappen Gå med (Join).

Anteckningar:

  • Om du inte har alternativet att delta i en konferens har du kanske inte blivit inbjuden av konferensvärden.
  • Du kan inte gå med i en konferens förrän konferensvärden har startat konferensen.

Anslut ljud

Gå med via ljud

För att använda din mikrofon under konferensen, klicka på ikonen Mikrofon [1]. För att gå med i konferensen utan att aktivera mikrofonen, klicka på ikonen Endast lyssna [2]. Du kommer att kunna ändra dina ljudpreferenser när du har gått med i konferensen.

Visa tillstånd för Chrome Microphone

Chrome Microphone-tillstånd

För att aktivera en mikrofoni en Chrome-webbläsare, klicka på knappen Tillåt (Allow).

Visa Firefox Microphone-tillstånd

Firefox Microphone-tillstånd

För att aktivera en mikrofon i en Firefox-webbläsare, välj din mikrofon i menyn Mikrofon att dela (Microphone to share) [1]. Klicka sedan på knappen Tillåt (Allow) [2].

Slutför Ljudtest

Ljudtest

För att säkerställa att ljudet fungerar korrekt, genomför det privata ljudekotestet. Säg några ord och om du hör ljud, klicka på knappen Ja [1]. För att välja en annan mikrofon och upprepa ljudtestet, klicka på ikonen Nej [2].

Obs! Det rekommenderas att du använder ett headset med en mikrofon för bästa ljudupplevelse.

Se Konferens

Visa konferensen.

Läs om hur du använder Konferensgränssnittet.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.