Hur lägger jag till kontaktmetoder för att få Canvas-meddelanden som observatör?

I Canvas kan du lägga till kontaktmetoder för att ta emot aviseringar. Kontaktmetoder låter dig välja hur du vill bli underrättad när olika händelser inträffar inom en kurs. Aviseringar tillämpas på alla kurser i Canvas. Canvas har stöd för aviseringar via e-post, Slack och olika webbtjänster.

När du lägger till kontaktmetoder kan du ställa in dina aviseringsinställningar för att välja hur ofta du vill bli underrättad om kurshändelser.

Öppna Kontoinställningar

Öppna Kontoinställningar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1] sedan länken Inställningar (Settings) [2].

Lägg till kontaktmetoder

Lägg till kontaktmetoder

Sidofältet visar det e-poststandardkonto som är kopplat till ditt konto [1]. Du kan hantera din standardadress för e-post.

Om du vill lägga till ytterligare en e-postadress klickar du på länken Lägg till e-postadress (Add Email Address) [2].

Visa kommunikationsvarningar

Visa kommunikationsvarningar

Canvas skickar  inte meddelanden till kommunikationskanaler som har kommit tillbaka, vilket innebär att kanalen inte längre kan försöka generera eller skicka en  avisering. Dessa återsändningar kan uppstå från ogiltiga adresser (orsakade av adresstyp, ändrade adresser etc.) eller blockerade servrar.

Din kontoinställningssida kan visa följande ikoner för att ange en kontaktmetods status:

  • Varning (Warning) [1]: anger en icke fungerande kontaktmetod. För att rätta till felet kan du ta bort och sedan lägga till kontaktmetoden i din profil.
  • Kryss [2]: meddelar dig om en obekräftad e-postadress.

Om du vill ta bort en kontaktmetod klickar du på ikonen Ta bort [3].

Se godkända integrationer

Se godkända integrationer

När du tillåter tredjepartsintegrationer att komma åt ditt konto visar sektionen Godkända integreringar de behöriga integrationerna. Varje integration visar appens namn, syftet (om det noterats), det datum som appen senast användes, det datum som appen upphör att gälla och en länk för att visa ytterligare detaljer.