cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur visar jag mina användarfiler som observatör?

Hur visar jag mina användarfiler som observatör?

Personliga filer inkluderar profilbilder och andra filer som laddas upp till ditt personliga område för lagring av Canvasfiler. Som standard har varje användare 50 MB lagringsutrymme i Canvas.

Öppna filer

Öppna filer

I Global navigering, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka därefter på länken Filer (Files) [2].

Visa användarfiler och ladda upp en fil

Visa dina filer För att lägga till en fil, klicka på knappen Ladda upp (Upload).

Välj fil från datorn

Välj fil från datorn

Bläddra till en fil på din dator och klicka på knappen Öppna (Open).

Öppna fil

Öppna fil

Klicka på namnet på filen.

Förhandsgranska fil

Förhandsgranskningen visar filen och detaljer om filinformationen, samt en länk för att ladda ner filen.

Du kan skrolla igenom dokumentet, zooma in och ut och visa dokumentet i fullskärmsläge.

Visa-knapp

Du kan också förhandsgranska en fil genom att klicka på knappen Visa (View).

Ladda ner fil

Klicka på ikonen Alternativ (Options) [1] och klicka sedan på länken Ladda ner (Download) [2].

Skapa mapp

För att skapa en tom mapp, klicka på knappen Lägg till mapp (Add Folder).

Was this article helpful? Yes No


If you find a typo or outdated info, or have a suggestion to improve this guide, please share your feedback