cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hur visar jag mina användarfiler som observatör?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hur visar jag mina användarfiler som observatör?

Personliga filer inkluderar profilbilder och andra filer som laddas upp till ditt personliga område för lagring av Canvasfiler. Som standard har varje användare 50 MB lagringsutrymme i Canvas.

Öppna filer

Öppna filer

I Global navigering, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka därefter på länken Filer (Files) [2].

Visa användarfiler och ladda upp en fil

Visa dina filer För att lägga till en fil, klicka på knappen Ladda upp (Upload).

Välj fil från datorn

Välj fil från datorn

Bläddra till en fil på din dator och klicka på knappen Öppna (Open).

Öppna filen

Öppna filen

Klicka på namnet på filen.

Förhandsgranska fil

Förhandsgranskningen visar filen och detaljer om filinformationen, samt en länk för att ladda ner filen.

Du kan skrolla igenom dokumentet, zooma in och ut och visa dokumentet i helskärmsläge.

Visa-knapp

Du kan också förhandsgranska en fil genom att klicka på knappen Visa (View).

Ladda ner fil

Klicka på ikonen Alternativ (Options) [1] och klicka sedan på länken Ladda ner (Download) [2].

Skapa mapp

För att skapa en tom mapp, klicka på knappen Lägg till mapp (Add Folder).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.