Hur hanterar jag mina aviseringsinställningar i Canvas som observatör?

Du kan få Canvas-aviseringar för de kurser du observerar. Aviseringarna skickas till de Canvas-kontaktmetoder som finns listade i användarinställningarna för ditt konto. Canvas har en uppsättning standardinställningar för aviseringar. Men du kan ändra standardinställningarna genom att göra dina egna aviseringsinställningar. Dina aviseringsinställningar gäller endast för dig. Dina aviseringsinställningar påverkar inte kursaviseringar som skickas till studenter du observerar.

Vissa aviseringar gäller inte för observatörsrollen. Om du vill veta mer om varje meddelande, standardinställningar och vad som utlöser aviseringar, se resursdokumentet Canvas-aviseringar.

Du kan välja en av fyra frekvensalternativ för varje aviseringstyp:

 • Avisera mig omedelbart
 • Daglig sammanfattning
 • Veckovis sammanfattning
 • Skicka inte

Om du ändrar en inställning sker ändringen direkt på ditt konto.

Om du svarar direkt på e-postaviseringar utanför från Canvas, visas ditt svar även din Canvas-inkorg. Observera att bilagor som läggs till som en del av ett externt svar inte ingår i meddelandet som visas i Canvas-inkorgen.

Anteckningar:

 • Du kan få möjlighet att välja aviseringsinställningar för en individuell kurs. Läs mer om att hantera aviseringar för en enskild kurs.
 • Vissa aviseringskategorier har begränsad tillgänglighet för push-meddelanden. Fullständig information om stöd för push-aviseringar finns i resursdokumentet Canvas-aviseringar.

Öppna kontoaviseringar

Öppna kontoaviseringar

I global navigation, klicka på länken Konto (Account) [1], och klicka sedan på länken Aviseringar (Notifications) [2].

Visa inställningar för kontoaviseringar

På sidan Aviseringsinställningar kan du hantera aviseringar för ditt Canvas-konto och/eller hantera aviseringsinställningar för enskilda kurser i rullgardinsmenyn Inställningar (Settings).  

Som standard visar rullgardinsmenyn Inställningar (Settings) alternativet Konto (Account) [1].  En banner visas med aviseringsinställningar på kontonivå som tillämpas på alla dina Canvas-kurser, men kursspecifika aviseringsinställningar åsidosätter aviseringsinställningar på kontonivå [2]. Klicka på ikonen Stäng (Close) för att avvisa meddelandet [3].

En banner visas om dagliga meddelanden eller veckomeddelanden levereras [4]. Klicka på ikonen Stäng (Close) för att avvisa meddelandet [5].

Visa aviseringstyper på kontonivå [6] och dina listade kontaktmetoder [7].

Varje avisering har en frekvensinställning för standardleverans. För att se den aktuella standardaviseringsfrekvensen för en aviseringstyp och kontaktmetod, hovra över aviseringsikonen [8].

Se aviseringsinformation

Se aviseringsinformation

Om du vill se informationen för en avisering ska du hovra över aviseringsnamnet.

Hantera aviseringsinställningar

Du kan tillåta eller inte tillåta visning av den observerade studentens namn i aviseringar genom att slå/av på Visa namn på observerade studenter i aviseringar (Show name of observed students in notifications) [1]. För tillfället inkluderas namn på observerade studenter i aviseringar om omdömesuppdateringar.

För att ändra frekvensen för en aviseringsleverans för en kontaktmetod, sök upp aviseringen och kontaktmetoden. Klicka sedan på aviseringsikonen [2]. Du kan välja en av fyra leveransfrekvenstyper:

 • Avisera omedelbart [3]: få dessa aviseringar omedelbart. Dessa meddelanden kan försenas med upp till en timme om en lärare gör ytterligare ändringar, vilket förhindrar att du spammas av flera meddelanden på kort tid.
 • Daglig sammanfattning (Daily summary) [4]: få en daglig sammanfattning för den här aviseringstypen.
 • Veckovis sammanfattning [5]: få en veckovis sammanfattning för den här aviseringstypen.
 • Aviseringar av [6]:  inga aviseringar skickas för den här aviseringstypen.

Anteckningar:

 • Aviseringsinställningar på kontonivå gäller automatiskt för alla dina kurser. Men, du kanske kan hantera aviseringar för en enskild kurs.
 • Twitter-aviseringsinställningar stöder inte alternativen dagliga eller veckovisa sammanfattningar.
 • Oregistrerade kontaktmetoder visas på inställningssidan för aviseringar på kontonivå, men aviseringar skickas inte förrän du bekräftar registreringen.

Visa sekretesspolicy

Visa sekretesspolicy

Om du har konfigurerat en aviseringsinställning för en e-postadress som inte är kopplad till ditt lärosäte kan du få en sekretessvarning. För att stänga fönstret, klicka på knappen OK [2]. När varningen har visats och avvisats en gång, visas den inte igen.