Hur visar jag mina kursfiler som observatör?

Observatörer kanske endast kan komma åt vissa kursfiler.

Öppna kurs

Öppna kurs

Klicka på länken Kurser (Courses) i globala navigationen, [1], och klicka sedan på namnet på kursen [2].

Öppna kursfiler

Öppna kursfiler

I kursnavigeringen, klicka på länken Filer (Files).

Öppna en mapp

För att öppna mappinnehåll i förhandsgranskningsfönstret till höger, klicka på en upplåst mapp till vänster.

Öppna filen

Öppna filen

Klicka på namnet på filen.

Förhandsgranska fil

Förhandsgranskningen visar filen och detaljer om filinformationen, samt en länk för att ladda ner filen.

Du kan skrolla igenom dokumentet, zooma in och ut och visa dokumentet i helskärmsläge.

Visa-knapp

Du kan också förhandsgranska en fil genom att klicka på knappen Visa (View).

Ladda ner filer

Ladda ner filer

Klicka på ikonen Alternativ (Options) [1] och klicka sedan på länken Ladda ner (Download) [2].