Hoe deel ik media met een gebruiker in Canvas Studio?

Je kunt je Studio-mediabestanden delen met afzonderlijke gebruikers en met je Studio-groepen. Wanneer je media deelt, kun je instellen dat anderen de media kunnen bekijken of bewerken. Gedeelde media worden weergegeven op de pagina Met mij gedeeld (Shared with Me). Je kunt machtigingen voor delen voor media op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen.

Als je toestaat dat gebruikers een mediabestand kunnen bekijken, kunnen ze de media bekijken, de ingesloten code en link voor openbaar delen openen, en de media met anderen delen.

Als je toestaat dat gebruikers een mediabestand kunnen bewerken, beschikken ze over de meeste machtigingen alsof zij oorspronkelijk het mediabestand hadden geüpload, met inbegrip van het verwijderen van de media, het bewerken van de mediadetails (titel, beschrijving, tags), het toevoegen van opmerkingen, downloaden, kopiëren en delen van de media, en het bekijken van analyses. Maar gebruikers met wie je de media deelt, kunnen de mediacontent alleen knippen of bijsnijden als ze de media eerst naar hun bibliotheek kopiëren.

In deze les zie je hoe je media rechtstreeks vanaf de pagina Mijn bibliotheek kunt delen. Maar je kunt media ook delen tijdens het bekijken van een video. 

Regels voor het delen van Canvas Studio-media: 

  • Cursisten kunnen media delen met Canvas Studio-groepen waarvan ze lid zijn, met alle cursusleiders, onderwijsassistenten, onderwijskundig ontwerpers en beheerders in hun organisatie. Ze kunnen ook media delen met elke geverifieerde gebruiker van Canvas Studio die in dezelfde cursussen zijn ingeschreven.
  • Cursusleiders, onderwijsassistenten en onderwijskundig ontwerpers kunnen media delen met Canvas Studio-groepen waarvan ze lid zijn, met alle andere cursusleiders, onderwijsassistenten, onderwijskundig ontwerpers en beheerders in hun organisatie. Ze kunnen ook media delen met geverifieerde gebruiker van Canvas Studio die in hun cursussen zijn ingeschreven.
  • Beheerders kunnen Canvas Studio-media delen met Canvas Studio-groepen waarvan ze lid zijn en met alle gebruikers in de organisatie.

Opmerkingen: 

  • Je kunt alleen media delen met geverifieerde gebruikers van Canvas Studio. Gebruikers worden geverifieerd wanneer ze ingesloten Studio-media bekijken in een Canvas-cursus waarvoor ze zijn ingeschreven. 
  • Je kunt een mediabestand in één keer delen met alle leden van een cursus, sectie of groep door een beheerder te vragen een Canvas Studio-groep te maken. Je kunt een video- of audiobestand ook in één keer met meerdere personen delen.
  • Aan een video toegevoegde toetsen worden niet meegenomen bij het delen van de video.
  • Studio-inhoud kan niet worden verzonden naar of worden geïmporteerd vanuit Commons.

Media delen openen

Media delen

Zoek op de pagina Mijn bibliotheek naar de media en klik op het pictogram voor opties [1]. Klik vervolgens op de link Media delen (Share Media) [2].

Opmerking: Je kunt media ook delen via het menu Opties voor Studio Media-speler (Studio Media Player Options).

Media delen

Media delen

Op de pagina Media delen wordt het tabblad Personen (People) weergegeven.

Personen toevoegen

Personen toevoegen

Als je de media wilt delen, voer je de naam of het e-mailadres van de gebruiker in in het veld Typ om personen of groepen toe te voegen (Type to add people or groups) [1] en klik op de naam van de gebruiker [2]. Herhaal dit proces om zoveel gebruikers als nodig toe te voegen. Je kunt ook media delen met je Studio-groepen.

Toegevoegde gebruikers worden weergegeven in de sectie Gedeeld met (Shared with) [3].

Toegang tot media beheren

Toegang tot media beheren

Standaard kunnen anderen in Studio de door jou gedeelde media zien. Maar je kunt anderen ook toestaan de door jou gedeelde media te bewerken.

Om gedeelde toegang te beheren wanneer je je media hebt gedeeld, klik je op de vervolgkeuzelijst Toegang delen (Sharing Access) [1].  Je kunt gedeelde toegang ook beheren voor afzonderlijke gebruikers. Klik in het gedeelte Gedeeld met op de vervolgkeuzelijst Toegang delen (Sharing Access) van de gebruiker [2].  

Als je een andere gebruiker de media wilt laten bekijken, kopiëren en delen, selecteer je de optie Kan bekijken (Can View) [3].

Als je een andere gebruiker de media wilt laten bekijken, bewerken (geldt voor titel, beschrijving, tags), verwijderen, downloaden, kopiëren, delen of opmerkingen wilt laten toevoegen, selecteer je de optie Kan bewerken (Can Edit) [4].

Je kunt de gedeelde toegang van een gebruiker verwijderen door te klikken op de optie Toegang intrekken (Revoke Access) [5].

Gedeelde media bijwerken

Gedeelde media bijwerken

Als je de media met de geselecteerde gebruikers wilt delen, klik je op de knop Bijwerken (Update).