Hoe maak ik een videotoets in Canvas Studio?

Cursusleiders, onderwijsassistenten, ontwerpers en beheerders van Canvas Studio-accounts kunnen toetsen maken op de pagina Mijn bibliotheek in Studio.

Opmerkingen:

  • Je kunt alleen Studio-toetsen maken op basis van video's op de pagina Mijn uploads.
  • Studio-toetsen ondersteunen meerkeuzevragen, vragen van het type goed of fout, en vragen met meerdere antwoorden.
  • Studio-toetsen ondersteunen maximaal 50 vragen in een toets. Toetsen met meer dan 50 vragen kunnen niet worden bewerkt en worden niet goed weergegeven voor cursisten.
  • Er kunnen meerdere toetsen aan een mediabestand worden toegevoegd.
  • Als de optie voor het maken van toetsen niet in Studio wordt weergegeven, is die functie niet in je account ingeschakeld. Neem contact op met je beheerder voor meer informatie.
  • Wanneer je een Studio-video deelt, worden de in die video gemaakte toetsen niet meegenomen.

Toets maken

Zoek op de pagina Mijn bibliotheek naar de media waarop je de toets baseert, klik op het pictogram voor opties [1] en vervolgens op de link Toets maken (Create Quiz) [2].

Toetsdetails toevoegen

Toetsdetails toevoegen

Voer in het veld Titel videotoets (Video Quiz Title) [1] de naam van de toets in.

Voer in het veld Beschrijving (Description) [2] desgewenst een beschrijving in.

Als je vraagmarkeringen wilt verbergen in de ingesloten toets, klik je op de knop Vraagmarkeringen verbergen op tijdlijn voor cursisten (Hide question markers on timeline for cursisten) [3].

Als je aantekeningen bij de video wilt weergeven in de tijdlijn van de toets, klik je op de knop Weergave van aantekeningen toestaan op tijdlijn voor cursisten (Allow displaying annotations on timeline for students) [4].

Klik op Aan de slag (Get Started) [5].

Vragen toevoegen

Klik op de knop Toevoegen (Add) om een toetsvraag te maken. De knop Toevoegen wordt weergegeven wanneer de video is onderbroken.

Opmerking: Studio-toetsen ondersteunen maximaal 50 vragen in een toets. Toetsen met meer dan 50 vragen kunnen niet worden bewerkt en worden niet goed weergegeven voor cursisten.

Vraagtype selecteren

Vraagtype selecteren

Als je een vraag wilt toevoegen, klik je op het vraagtype Meerkeuze (Multiple Choice) [1], Goed of fout (True or False) [2] of Meerdere antwoorden (Multiple Answers) [3].

Details van vraag met meerdere antwoorden bewerken

Voer in het veld Vraag - stam (Question Stem) [1] de stam van een vraag in. De stam van de vraag bevat de vraag zelf en waar nodig extra informatie.

Je voegt antwoorden toe aan de vraag door de antwoorden te typen in de Antwoord (Answer)-velden [2]. Je selecteert het juiste antwoord door te klikken op de knop naast dat antwoord [3].

Als je nog een antwoordkeuze wilt toevoegen, klik je op de link Antwoord toevoegen (Add Answer) [4]. Klik op het pictogram voor verwijderen [5] om een antwoord te verwijderen.

Klik op de knop Opslaan (Save) [6].

Punten per antwoord variëren

Als je punten wilt variëren op basis van de antwoorden van cursisten, schakel je het selectievakje Punten per antwoord variëren (Vary points by answer) in [1].

Wanneer deze optie is geselecteerd, kun je een voor elke optie specifiek puntentotaal instellen door de puntwaarde in het veld Punten (Points) [2] te typen of door de puntwaarde te verhogen of verlagen met behulp van de pijlen [3].

Volgorde van antwoorden bij meerkeuzevragen wisselen

Je kunt de volgorde van antwoorden wisselen met het selectievakje Antwoorden wisselen (Shuffle Choices) [1]. Klik op het vergrendelingspictogram [2] om een antwoord op zijn positie te vergrendelen. Klik op het ontgrendelingspictogram [3] om een vergrendeld antwoord te ontgrendelen.

Details voor vragen van het type goed of fout bewerken

Voer in het veld Vraag - stam (Question Stem) [1] de stam van een vraag in. De stam van de vraag bevat de vraag zelf en waar nodig extra informatie.

Klik op de knop naast de optie Goed (True) [2] of Fout (False) [3] om het juiste antwoord voor de vraag te selecteren.

Klik op de knop Opslaan (Save) [4].

Details van vraag met meerdere antwoorden bewerken

Voer in het veld Vraag - stam (Question Stem) [1] de stam van een vraag in. De stam van de vraag bevat de vraag zelf en waar nodig extra informatie.

Je voegt antwoorden toe aan de vraag door de antwoorden te typen in de Antwoord (Answer)-velden [2]. Je selecteert het juiste antwoord of de juiste antwoorden door te klikken op de knop naast dat antwoord [3].

Als je nog een antwoordkeuze wilt toevoegen, klik je op de link Antwoord toevoegen (Add Answer) [4]. Klik op het pictogram voor verwijderen [5] om een antwoord te verwijderen.

Klik op de knop Opslaan (Save) [6].

Volgorde van antwoorden bij vragen met meerdere antwoorden wisselen

Je kunt de volgorde van antwoorden wisselen met het selectievakje Antwoorden wisselen (Shuffle Choices) [1]. Klik op het vergrendelingspictogram [2] om een antwoord op zijn positie te vergrendelen. Klik op het ontgrendelingspictogram [3] om een vergrendeld antwoord te ontgrendelen.

Feedback toevoegen bij toetsvraag

Als je feedback op een vraag wilt toevoegen, klik je op de link Feedback bij vraag (Question Feedback) [1].

Je kunt opmerkingen voor cursisten toevoegen om te kijken naar een juist antwoord [2], naar een onjuist antwoord [3] en om algemene feedback te geven [4]. Cursisten kunnen feedback op vragen bekijken nadat de toets is ingeleverd.

Vragen bekijken

Vragen bekijken

De vraagtekenpictogrammen in de tijdlijn laten de vragen in de video zien [1]. Je kunt een bestaande vraag bewerken door de aanwijzer boven het vraagtekenpictogram te houden en op het pictogram voor bewerken [2] te klikken.

Klik op de knop Afspelen (Play) [3] om de toetsvragen te controleren terwijl de video wordt afgespeeld.

Terug naar video

Terug naar video

Wanneer je klaar bent met het bewerken van de videotoets, klik je op Gereed (Done).

Video met toets bekijken

Zoek op de pagina Mijn bibliotheek naar de video met de toets. Klik op het pictogram voor opties [1], houd de aanwijzer boven de link Toetsen (Quizzes) [2] en bekijk de naam van de gemaakte toets [3].

Gebruikers kunnen alleen aan de toets deelnemen als de video is ingesloten in Canvas.

Opmerking: Nadat een versie van een toets is ingesloten of uitgevoerd, kan deze niet meer worden bewerkt.