Hoe kan ik met een Chrome- of Edge-browser Canvas Studio-media insluiten in een Canvas-cursus?

Gebruikers kunnen in Canvas media uit Canvas Studio voor elk functiegebied insluiten met de Rich Content Editor, waaronder Opdrachten, Discussies en Pagina's. Media worden ingesloten met de Studio LTI-tool. Je kunt ook bestaande media selecteren en nieuwe media uploaden via de Studio LTI-tool.

Wanneer je media in Canvas insluit, kun je ervoor kiezen mediatabbladen te verbergen of te tonen. Mediatabbladen bieden je toegang tot de details, opmerkingen, inzichten en ondertiteling van en over de media. Wanneer mediatabbladen zijn uitgeschakeld, kan de grootte van de ingesloten Canvas Studio-media worden aangepast in de gebruikersinterface. Los van opmerkingen worden weergaven van ingesloten media altijd opgenomen in analyses.

Indien nodig kun je YouTube- of Vimeo-video's insluiten op een bepaald tijdstempel. Bovendien is bij het insluiten van media in Canvas de downloadoptie standaard uitgeschakeld voor media die uw eigendom is, maar u kunt deze optie wel inschakelen.

Media insluiten in opdrachten en discussies

Als je cursusleider bent en media insluit in een opdracht of discussie, kun je overwegen om opmerkingen uit te schakelen. Voor beoordeelde opdrachten zijn inline opmerkingen geen vervanging voor inleveringen en ze worden nooit weergegeven in SpeedGrader. Een voorbeeld. Bij het insluiten van media in een beoordeelde discussie kunnen cursisten opmerkingen posten, maar om een cijfer te krijgen, moeten ze ook een antwoord op de beoordeelde discussie posten. Het discussieantwoord wordt dan ter beoordeling weergegeven in SpeedGrader. Opmerkingen kunnen wel worden ingeschakeld bij het insluiten van media in een opdracht die niet hoeft te worden ingeleverd of beoordeeld.

Media insluiten als cursist

Als je cursist bent, kun je Canvas Studio-media insluiten in een antwoord op een discussie, een opdracht waarbij je tekst moet invoeren, of een opdracht waarbij je een bestand moet uploaden. Media die je insluit in een Canvas-cursus of -groep wordt als een nieuwe kopie gemaakt, waarvan je cursusleider eigenaar is. Omdat je bij het insluiten van media geen details kunt bewerken, is het raadzaam vóór het uploaden de naam van de media te bevestigen. Je kunt ook contact opnemen met je cursusleider om de details van je media te wijzigen.

Opmerking: Deze les beschrijft alleen het proces voor het insluiten van Studio-media met een Chrome- of Edge-browser. Meer informatie over het insluiten van media met een Safari- of Firefox-browser.

Studio openen in Rich Content Editor

Open een Canvas-functiegebied dat de Rich Content Editor ondersteunt, zoals Discussies, Opdrachten en Pagina's. Klik op het pictogram van Studio [1]. Je kunt ook op het App-pictogram [2] klikken.

Opmerking: Als het Studio-pictogram niet in de werkbalk wordt weergegeven, klik je op het pictogram voor opties [3].

Media zoeken

Media zoeken

Klik op het zoekpictogram [1] om een video- of audiobestand te zoeken.

Om op datum of naam te sorteren, klik je op de vervolgkeuzelijst Datum toegevoegd (Date Added) [2].

Selecteer het vervolgkeuzemenu Alles bekijken (View all) [3] om alle media te bekijken.

Opmerking: Media waar een videotoets in is opgenomen, geven het toetspictogram [4] weer.

Gedeelde media zoeken

Gedeelde media zoeken

Klik op het vervolgkeuzemenu Mijn bibliotheek (My Library) om media die door een andere gebruiker is gedeeld in te sluiten.

Klik op Met mij gedeeld (Shared with Me)

Klik in het venster Mijn bibliotheek (My Library) op de link Met mij gedeeld (Shared with Me).

Nieuwe media uploaden

Nieuwe media uploaden

Klik op het pictogram voor Meer opties [1] om nieuwe media te uploaden.

Klik op de link Studio-opname (Studio Capture) [2] om een webcamopname of een schermopname te maken met de optie Schermopname.

Je kunt ook Screencast-o-Matic gebruiken om een schermopname te maken. Klik hiervoor op de link Screencast-o-Matic [3].

Selecteer de optie Uploaden vanaf computer (Upload from Computer) [4] om een mediabestand vanaf je computer toe te voegen.

Selecteer de optie Externe link [5] om met een externe link een mediabestand toe te voegen.

Opmerking: Alleen gebruikers met Chrome- of Edge-browsers kunnen schermopnames en webcamvideo's insluiten met de opnamefunctie van Canvas Studio. Meer informatie over het insluiten van video in een Canvas-cursus met een Safari- of Firefox-browser.

Media selecteren

Media selecteren

Wijs met je muis de media die je wilt selecteren aan en klik op de knop Selecteren (Select).

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Je kunt Mediatabbladen weergeven in het ingesloten mediabestand. De Mediatabbladen kunnen de tabbladen Details, Opmerkingen, Insights en Ondertiteling bevatten. Als je de Mediatabbladen in het ingesloten mediabestand wilt weergeven of verbergen, klik je de wisselknop Mediatabbladen weergeven (Display Media Tabs) aan of uit.

Opmerking: Deze optie kan standaard zijn in- of uitgeschakeld. De beheerders bepalen via de Studio-instellingen of deze optie standaard in- of uitgeschakeld is.

Starttijd voor media instellen

Starttijd voor media instellen

Wanneer je media van Vimeo of YouTube insluit, kun je voor het insluiten gebruikmaken van een tijdstempel. Om een tijdstempel te selecteren om aan te geven waar de relevante inhoud begint, kun je de tijd invoeren in het veld Ingesloten media beginnen om (Start embedded media at) [1].

Je kunt ook een begintijd vinden in de mediaspeler. Klik op de knop Start [2] om het afspelen te starten. De tijdstempel wordt weergegeven [3]. Je kunt op de tijdstempelindicator [4] klikken en deze verslepen om door de media te navigeren. Wanneer de media het gewenste startpunt bereikt, stop je het afspelen en klik je op de knop Huidige instellen (Set Current) [5].  

Klik op de knop Opnieuw instellen (Reset) [6] om een nieuwe starttijd in te stellen.

Opmerking: Discussies die rechtstreeks in de groep zijn aangemaakt beschikken niet over de insluitingsopties voor Studio-media en houden geen gegevens bij over wie de discussie heeft bekeken. Wanneer je de insluitingsopties en de gegevens over wie de discussie heeft bekeken wilt zien voor de discussies die je voor een cursusgroep aanmaakt, moet je de discussie op cursusniveau aanmaken en vervolgens instellen als groepsdiscussie.

Grootte van ingesloten media aanpassen

Grootte van ingesloten media aanpassen

Om de media aan te kunnen passen, moeten de mediatabbladen zijn uitgeschakeld. Klik de wisselknop Mediatabbladen weergeven (Display media tabs) [1] uit om mediatabbladen uit te schakelen. Klik vervolgens op de knop Insluiten (Embed) [2].

Studio Media opties openen

Klik in het videovenster om de pop-up met Studio Media opties weer te geven. Klik vervolgens op de link Studio Media opties (Studio Media Options).

Menu Studio Media opties

Het menu Studio Media opties toont informatie over de media, waaronder de mediatitel, en opties voor de weergave en dimensionering.

De manier waarop de ingesloten media wordt weergegeven kun je aanpassen. Klik op het keuzerondje Video insluiten (Embed Video) [1] om de media rechtstreeks in te sluiten in de Rich Content Editor. Klik op het keuzerondje Tekstlink weergeven (opent in een nieuw tabblad) [Display Text Link (Opens in a new tab)] om ervoor te zorgen dat de tekstlink de media in een nieuw tabblad opent.

Klik op het vervolgkeuzemenu Grootte (Size) [3] om een vooraf ingestelde grootte uit een lijst te selecteren. Tot de vooraf ingestelde opties behoren middelgroot, groot en extra groot.

Selecteer de optie Aangepast (Custom) [4] om een aangepaste grootte in te voeren. Voer in de velden voor de grootte [5] een aangepaste grootte of hoogte in pixels in. Wanneer je een grootte invoert, wordt het andere veld automatisch bijgewerkt om de beeldverhouding te behouden.

Klik op de knop Gereed (Done) [6] om de geselecteerde opties op te slaan.

Opmerking: De mediatitel kan niet worden bijgewerkt vanuit het menu Studio Media opties. Bekijk de mediadetails om de mediatitel te bewerken.

Media insluiten

Media insluiten

Klik op de link Standaard insluiten (Standard embed) [1] om standaard media in te sluiten.

Als de media een videotoets omvat, klik je op de link Videotoets insluiten (Video quiz embed) [2] om de media met de videotoets in te sluiten.

Klik op de knop Insluiten (Embed) [3] om de media in te sluiten.

Klik op de knop Een andere video selecteren (Select Another Video) [4] om te annuleren en andere media te selecteren.

Opmerking: Als er geen videotoets is opgenomen in de geselecteerde media, wordt de link Videotoets insluiten niet weergegeven.

Media beheren

Klik op de knop Afspelen (Play) om je ingesloten video in het veld van de Rich Content Editor te bekijken.  

Wijzigingen opslaan

Media publiceren

Klik op de knop Opslaan en publiceren (Save & Publish) [1] om de Canvas-cursusinhoud met de ingesloten media te publiceren. Klik op de knop Opslaan (Save) [2] om de media op te slaan als concept.