Hoe kan ik als cursusleider een Canvas Studio mediamodule-item toevoegen aan een Canvas-cursus?

Als cursusleider kun je een Canvas Studio video- of audiobestand toevoegen als een module-item van een externe tool. 

Modules openen

Modules openen

Klik in de Cursusnavigatie op de link Modules.

Module-item toevoegen

Module-item toevoegen

Klik op de knop Item toevoegen (Add Item).

Externe tool toevoegen

Externe tool toevoegen

Selecteer in de vervolgkeuzelijst [Itemtype] toevoegen aan: (Add [Item Type] To:) de optie Externe tool (External Tool).

Externe tool zoeken

Externe tool zoeken

Klik op de tool Studio.

Media in bibliotheek zoeken

Media zoeken

Standaard worden op de pagina media uit je verzameling weergegeven. Klik op het menu Mijn bibliotheek (My Library) [1] om andere media te bekijken

Klik op het zoekpictogram [2] om een video- of audiobestand te zoeken.

Opmerking: Als je cursusleider bent, kun je ook mediacollecties voor je cursussen bekijken.

Nieuwe media uploaden

Nieuwe media uploaden

Klik op het pictogram Meer opties [1] om nieuwe media te uploaden.

Je kunt media toevoegen van een schermopname, webcam-opanme, computerupload of externe link. Om het type media dat je wilt toevoegen te selecteren, klik je op de desbetreffende link [2].

Je kunt media ook naar het venster slepen. Je kunt meerdere mediabestanden tegelijk uploaden. De maximale bestandsgrootte voor het uploaden van mediabestanden is 10 GB.

Media selecteren

Media selecteren

Beweeg met je cursor over de media die je wilt insluiten en klik vervolgens op de knop Selecteren (Select).

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Mediatabbladen uitschakelen

Je kunt Mediatabbladen weergeven in het ingesloten mediabestand. De Mediatabbladen kunnen de tabbladen Details, Opmerkingen, Insights en Ondertiteling bevatten. Als je de Mediatabbladen in het ingesloten mediabestand wilt weergeven of verbergen, klik je op de schakelknop Mediatabbladen weergeven (Display Media Tabs).

Opmerking: Deze optie kan standaard zijn in- of uitgeschakeld. De beheerders bepalen via de Studio-instellingen of deze optie standaard in- of uitgeschakeld is.

Insluiten op tijdstempel

Insluiten op tijdstempel

Als je media van een externe bron zoals YouTube of Vimeo insluit, kun je instellen dat de media op een bepaald tijdstip begint af te spelen.

Om media op een tijdstempel in te sluiten, klik je op de video of speel je deze op het gewenste tijdstip af [1]. Klik vervolgens op de knop Huidige tijd instellen (Set current) [2]. De tijd die wordt weergegeven op de knop Huidige tijd instellen (Set current) wordt weergegeven in het veld Tijdstempel (Timestamp) [3]. Je kunt ook de tijd direct invoeren in het veld Tijdstempel (Timestamp)

Opmerkingen:

  • De optie om ingesloten media te laten beginnen op een tijdstempel wordt alleen weergegeven als de media afkomstig is van YouTube of Vimeo.
  • Discussies die rechtstreeks in de groep zijn aangemaakt beschikken niet over de insluitingsopties voor Studio-media en houden geen gegevens bij over wie de discussie heeft bekeken. Wanneer je de insluitingsopties en de gegevens over wie de discussie heeft bekeken wilt zien voor de discussies die je voor een cursusgroep aanmaakt, moet je de discussie op cursusniveau aanmaken en vervolgens instellen als groepsdiscussie.

Downloadoptie inschakelen of uitschakelen

Interne media insluiten

Wanneer je interne media die je in Studio hebt gemaakt en geüpload insluit, kun je ervoor kiezen leerlingen toe te staan de media te downloaden. Om downloads door studenten toe te staan, schakel je de Downloadoptie weergeven (Display Download Option) in.  Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Opmerking: De schakelaar Downloadoptie weergeven wordt alleen weergegeven als jij als eigenaar het mediabestand in Studio hebt gemaakt en geüpload.

Media insluiten

Media insluiten

Klik op de knop Insluiten (Embed) [1] om de video in te sluiten in de discussie.

Klik op de knop Een andere video selecteren (Select Another Video) [2] om een andere video te selecteren.

Item toevoegen

Item toevoegen

Je kunt de media openen in een nieuw browsertabblad door het selectievakje In een nieuw tabblad laden (Load in a new tab) [1] te selecteren. Geef in de vervolgkeuzelijst van de module [2] aan of het item wel of niet moet worden ingesprongen.

Klik op de knop Item toevoegen (Add Item) [3].

Module weergeven

Bekijk de Studio-media in je module.