Hoe gebruik ik Canvas Studio via de Rich Content Editor in Canvas?

Canvas Studio kan als een op zichzelf staand product worden gebruikt, maar de eigenlijke sterkte ervan ligt in de integratie met andere programma's. Studio integreert met Canvas en geeft cursusleiders de mogelijkheid om media-interactie naadloos in het klaslokaal te integreren.

Wanneer Studio met Canvas is geïntegreerd, kunnen alle Studio-gebruikers Studio als een externe tool gebruiken via de Rich Content Editor. De Rich Content Editor is onderdeel van meerdere functies in Canvas waaronder Opdrachten, Discussies en Pagina's. Voor cursisten is de Rich Content Editor ook beschikbaar in cursusgroepen en in inleveringen van opdrachten met tekstinvoer.

Als standaard kunnen aan ingesloten mediabestanden opmerkingen worden toegevoegd, hoewel de opmerkingen kunnen worden verwijderd op basis van de gebruikersvoorkeur. Wanneer mediatabbladen zijn uitgeschakeld, kan de grootte van de ingesloten Canvas Studio-media worden aangepast in de gebruikersinterface.

Opmerking: Afhankelijk van je gebruikersrol is het mogelijk dat niet alle Studio-functionaliteit beschikbaar is via de Rich Content Editor. Als je menu Globale navigatie een link naar Studio bevat, kun je video's op elk moment rechtstreeks beheren via een Studio-account. Cursusleiders hebben ook via het menu Cursusnavigatie toegang tot Studio.

Studio-pictogram weergeven in Rich Content Editor

Als externe tool is Studio toegankelijk via het Studio-pictogram in de Rich Content Editor [1]. Het pictogram wordt gebruikt wanneer media wordt ingesloten in de Rich Content Editor.

Cursisleiders kunnen ook Studio-mediaopdrachten toevoegen met de Studio-integratie. Cursisleiders kunnen inleveringen in Speedgrader beoordelen net als elke andere Canvas-opdracht.

Opmerkingen: 

  • Om het Studio-pictogram te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties klikken [2].
  • Je hebt ook toegang tot de Studio-tool vanaf het pictogram App [3].

Mediabibliotheek bekijken

Mediabibliotheek bekijken

Wanneer een video- of audiobestand wordt ingesloten, kan elke gebruiker zoeken naar bestaande media en deze weergeven, en kan de gebruiker nieuwe media uploaden.

Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen ook uploads voor individuele cursussen bekijken.

Wanneer een video- of audiobestand voor een opdracht wordt ingeleverd, kunnen cursisten Studio-media via de Rich Content Editor inleveren als een Inlevering met tekstinvoer of ze kunnen gebruik maken van rechtstreekse toegang tot hun Studio-media voor een Inlevering met bestandsuploads.

Media selecteren

Media selecteren

Houd de aanwijzer boven de media die je wilt selecteren [1]. Klik vervolgens op de knop Selecteren (Select) [2].

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Je kunt Mediatabbladen weergeven in het ingesloten mediabestand. De Mediatabbladen kunnen de tabbladen Details, Opmerkingen, Insights en Ondertiteling bevatten. Als je de Mediatabbladen in het ingesloten mediabestand wilt verbergen, klik je op de knop Mediatabbladen weergeven (Display media tabs).

Opmerking: Deze optie kan standaard zijn in- of uitgeschakeld. De beheerders bepalen via de Studio-instellingen of deze optie standaard in- of uitgeschakeld is.

Insluiten op tijdstempel

Insluiten op tijdstempel

Als je media van een externe bron zoals YouTube of Vimeo insluit, kun je instellen dat de media op een bepaald tijdstip begint af te spelen.

Om media op een tijdstempel in te sluiten, klik je op de video of speel je deze op het gewenste tijdstip af [2]. Klik vervolgens op de knop Huidige tijd instellen (Set current) [3]. De tijd die wordt weergegeven op de knop Huidige tijd instellen (Set current) wordt weergegeven in het veld Tijdstempel (Timestamp) [3]. Je kunt ook de tijd direct invoeren in het veld Tijdstempel (Timestamp)

Opmerking: De optie om ingesloten media te laten beginnen op een tijdstempel wordt alleen weergegeven als de media afkomstig is van YouTube of Vimeo.

Grootte van ingesloten media aanpassen

Grootte van ingesloten media aanpassen

Schakel Mediatabs weergeven (Display media tabs) [1] uit om de grootte van ingesloten media aan te passen. Klik vervolgens op de knop Insluiten (Embed) [2].

Studio Media opties openen

Klik in het videovenster om de pop-up met Studio Media opties weer te geven. Klik vervolgens op de link Studio Media opties (Studio Media options).

Menu Studio Media opties

Het menu Studio Media opties toont informatie over de media, waaronder de mediatitel, en opties voor de weergave en dimensionering.

De manier waarop de ingesloten media wordt weergegeven kun je aanpassen. Klik op het keuzerondje Video insluiten (Embed video) [1] om de media rechtstreeks in te sluiten in de Rich Content Editor. Klik op het keuzerondje Tekstlink weergeven (opent in een nieuw tabblad) [Display Text Link (Opens in a new tab)] om ervoor te zorgen dat de tekstlink de media in een nieuw tabblad opent.

Klik op het vervolgkeuzemenu Grootte (Size) [3] om een vooraf ingestelde grootte uit een lijst te selecteren. Tot de vooraf ingestelde opties behoren middelgroot, groot en extra groot.

Selecteer de optie Aangepast (Custom) [4] om een aangepaste grootte in te voeren. Voer in de velden voor de grootte [5] een aangepaste grootte of hoogte in pixels in. Wanneer je een grootte invoert, wordt het andere veld automatisch bijgewerkt om de beeldverhouding te behouden.

Klik op de knop Gereed (Done) [6] om de geselecteerde opties op te slaan.

Opmerking: De mediatitel kan niet worden bijgewerkt vanuit het menu Studio Media opties. Bekijk de mediadetails om de mediatitel te bewerken.

Downloadoptie inschakelen of uitschakelen

Insluitingsopties selecteren

Als je je eigen media insluit, kun je ervoor kiezen toe te staan dat de media wordt gedownload. Als je de downloadoptie in het ingesloten mediabestand wilt weergeven, klik je op de knop Downloadoptie weergeven (Display Download Option). Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Opmerking: De knop Downloadoptie weergeven wordt alleen weergegeven als jij als eigenaar het mediabestand in Studio hebt gemaakt en geüpload.

Media insluiten

Media kiezen

Klik op de knop Insluiten (Embed).

Media weergeven

Media weergeven

Tijdens het bekijken van ingesloten media in de Rich Content Editor kunnen gebruikers de instellingen daarvoor wijzigen met de opties voor afspelen in het menu Instellingen (Settings).

Opties voor media geschikt voor opmerkingen bekijken

Media geschikt voor opmerkingen bekijken

Video- en audiobestanden in de Rich Content Editor kunnen wel of geen opmerkingen bevatten. Wanneer opmerkingen is ingeschakeld, bevat het video- of audiobestand ook aanvullende details beschikbaar op basis van de gebruikersrol.

Mediadetails bekijken

Mediadetails bekijken

Video- en audiobestanden met opmerkingen tonen de details van het bestand waaronder de titel, beschrijving en tags, indien beschikbaar. Deze identifiers helpen gebruikers bij het zoeken naar video- of audiobestanden bij insluiting in Canvas.

Wanneer media via de Rich Content Editor wordt toegevoegd, wordt de titel van de media gemaakt met gebruik van de naam van het geüploade bestand.  

Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen de details bewerken voor het toevoegen van een beschrijving en tags aan de media. Ze kunnen ook de titel bewerken, indien nodig.

Opmerkingen bekijken

Opmerkingen bekijken

Wanneer opmerkingen is ingeschakeld, geven de puntjes in de tijdlijn opmerkingen [1] aan die rechtstreeks kunnen worden bekeken in het tabblad Opmerkingen (Comments) [2] Opmerkingen zijn chronologisch op tijd gerangschikt en worden gemarkeerd wanneer ze in de tijdlijn verschijnen. Opmerkingen kunnen ook antwoorden van andere gebruikers bevatten.

Iedere gebruiker kan opmerkingen toevoegen. Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen alle opmerkingen beheren voor media in de cursus en kunnen opmerkingen verwijderen indien nodig.

Analyse bekijken

Analyse bekijken

Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen per gebruiker een analyse bekijken voor elk video- of audiobestand. Aan de hand van de analyses op het tabblad Inzichten (Insights) kunnen cursusleiders zien of een gebruiker het volledige mediabestand heeft bekeken of enkele segmenten heeft overgeslagen. Deze functie helpt cursusleiders om te zien of cursisten de inhoud voldoende hebben bekeken als voorbereiding op een opdracht of discussie.