Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe gebruik ik Canvas Studio via de Rich Content Editor in Canvas?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe gebruik ik Canvas Studio via de Rich Content Editor in Canvas?

Canvas Studio kan als een op zichzelf staand product worden gebruikt, maar de eigenlijke sterkte ervan ligt in de integratie met andere programma's. Studio integreert met Canvas en geeft cursusleiders de mogelijkheid om media-interactie naadloos in het klaslokaal te integreren.

Wanneer Studio met Canvas is geïntegreerd, kunnen alle Studio-gebruikers Studio als een externe tool gebruiken via de Rich Content Editor. De Rich Content Editor is onderdeel van meerdere functies in Canvas waaronder Opdrachten, Discussies en Pagina's. Voor cursisten is de Rich Content Editor ook beschikbaar in cursusgroepen en in inleveringen van opdrachten met tekstinvoer.

Als standaard kunnen aan ingesloten mediabestanden opmerkingen worden toegevoegd, hoewel de opmerkingen kunnen worden verwijderd op basis van de gebruikersvoorkeur.

Opmerking: Afhankelijk van je gebruikersrol is het mogelijk dat niet alle Studio-functionaliteit beschikbaar is via de Rich Content Editor. Als je menu Globale navigatie een link naar Studio bevat, kun je video's op elk moment rechtstreeks beheren via een Studio-account. Cursusleiders hebben ook via het menu Cursusnavigatie toegang tot Studio.

Studio-pictogram weergeven in Rich Content Editor

Als externe tool is Studio toegankelijk via het Studio-pictogram in de Rich Content Editor [1]. Het pictogram wordt gebruikt wanneer media wordt ingesloten in de Rich Content Editor.

Cursisleiders kunnen ook Studio-mediaopdrachten toevoegen met de Studio-integratie. Cursisleiders kunnen inleveringen in Speedgrader beoordelen net als elke andere Canvas-opdracht.

Opmerkingen: 

  • Om het Studio-pictogram te zien, moet je mogelijk op het pictogram Opties klikken [2].
  • Je hebt ook toegang tot de Studio-tool vanaf het pictogram App [3].

Mediabibliotheek bekijken

Mediabibliotheek bekijken

Wanneer een video- of audiobestand wordt ingesloten, kan elke gebruiker zoeken naar bestaande media en deze weergeven, en kan de gebruiker nieuwe media uploaden.

Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen ook uploads voor individuele cursussen bekijken.

Wanneer een video- of audiobestand voor een opdracht wordt ingeleverd, kunnen cursisten Studio-media via de Rich Content Editor inleveren als een Inlevering met tekstinvoer of ze kunnen gebruik maken van rechtstreekse toegang tot hun Studio-media voor een Inlevering met bestandsuploads.

Insluitingsopties selecteren

Insluitingsopties selecteren

Je kunt de opties voor het insluiten van media beheren voordat je de media insluit. Standaard is de optie Mediatabbladen weergeven ingeschakeld en is Downloadoptie weergeven uitgeschakeld.

Als je mediadetails, opmerkingen, inzichten en ondertiteling wilt uitschakelen, klik je op de schakelaar Mediatabbladen weergeven (Display Media Tabs) [1]. Als je wilt dat andere gebruikers de media kunnen downloaden, klik je op de schakelaar Downloadoptie weergeven (Display Download Option) [2].

Klik vervolgens op de knop Insluiten (Embed) [3].

Media weergeven

Media weergeven

Tijdens het bekijken van ingesloten media in de Rich Content Editor kunnen gebruikers de instellingen daarvoor wijzigen met de opties voor afspelen in het menu Instellingen (Settings).

Opties voor media geschikt voor opmerkingen bekijken

Media geschikt voor opmerkingen bekijken

Video- en audiobestanden in de Rich Content Editor kunnen wel of geen opmerkingen bevatten. Wanneer opmerkingen is ingeschakeld, bevat het video- of audiobestand ook aanvullende details beschikbaar op basis van de gebruikersrol.

Mediadetails bekijken

Mediadetails bekijken

Video- en audiobestanden met opmerkingen tonen de details van het bestand waaronder de titel, beschrijving en tags, indien beschikbaar. Deze identifiers helpen gebruikers bij het zoeken naar video- of audiobestanden bij insluiting in Canvas.

Wanneer media via de Rich Content Editor wordt toegevoegd, wordt de titel van de media gemaakt met gebruik van de naam van het geüploade bestand.  

Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen de details bewerken voor het toevoegen van een beschrijving en tags aan de media. Ze kunnen ook de titel bewerken, indien nodig.

Opmerkingen bekijken

Opmerkingen bekijken

Wanneer opmerkingen is ingeschakeld, geven de puntjes in de tijdlijn opmerkingen [1] aan die rechtstreeks kunnen worden bekeken in het tabblad Opmerkingen (Comments) [2] Opmerkingen zijn chronologisch op tijd gerangschikt en worden gemarkeerd wanneer ze in de tijdlijn verschijnen. Opmerkingen kunnen ook antwoorden van andere gebruikers bevatten.

Iedere gebruiker kan opmerkingen toevoegen. Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen alle opmerkingen beheren voor media in de cursus en kunnen opmerkingen verwijderen indien nodig.

Analyse bekijken

Analyse bekijken

Gebruikers met cursusleiderrollen kunnen per gebruiker een analyse bekijken voor elk video- of audiobestand. Aan de hand van een analyse kunnen cursusleiders zien of gebruikers het volledige mediabestand hebben bekeken of enkele segmenten hebben overgeslagen. Deze functie helpt cursusleiders om te zien of cursisten de inhoud voldoende hebben bekeken als voorbereiding op een opdracht of discussie.

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.