Hoe kan ik media-inzichten bekijken voor mijn Canvas Studio-media?

In Canvas Studio kun je vanaf het mediatabblad Insights zien hoe kijkers omgaan met je media.  Meer informatie over Canvas Studio Insights.

Media zoeken

Media zoeken

Zoek in je Studio-account de media die je wilt bekijken. Bekijk de geüploade media op de pagina Mijn bibliotheek (My Library) [1]. Je kunt ook naar een specifiek mediabestand zoeken met het zoekpictogram [2].

Media openen

Houd de aanwijzer boven de media en klik op de miniatuur voor media.

Cursus selecteren

Cursus selecteren

Als je mediabestand aan meerdere Canvas-cursussen is toegevoegd, kun je inzichten voor een specifieke cursus bekijken. Klik op de vervolgkeuzelijst Cursusfilter (Course Filter) [1]. Selecteer vervolgens de cursus die je wilt bekijken [2].

Insights openen

Insights openen

Klik op het tabblad Insights.

Insights bekijken

Insights geeft standaard mediagegevens weer voor alle cursisten die de media hebben bekeken [1]. Maar je kunt ook inzichten voor cursusleiders en voor alle gebruikersrollen bekijken.

Insights toont overzichtsstatistieken [2], grafieken met de unieke kijkers van de media [3], het aantal weergaven [4] en een lijst met kijkers [5]. Meer informatie over Canvas Studio Insights.