Skip to main content
cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hoe krijg ik een openbare link of ingesloten code voor media in Canvas Studio?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Hoe krijg ik een openbare link of ingesloten code voor media in Canvas Studio?

Je kunt een openbare link en ingesloten code voor je media maken, zodat je je Studio-media op openbare websites kunt laten zien. Je kunt de openbare link ook uitschakelen en code insluiten om toegang tot het mediabestand te verwijderen.

In deze les zie je hoe je rechtstreeks een link of ingesloten code vanaf de pagina Mijn uploads kunt opvragen. Je kunt de link en code bekijken wanneer je media bekijkt.

Opmerkingen: 

  • Analyses en opmerkingen zijn niet beschikbaar voor media die worden bekeken via een gedeelde link.
  • Het bekijken van openbare links en ingesloten code is een accountmachtiging. Als je het tabblad Links niet kunt zien, heeft je organisatie deze functie voor alle gebruikers uitgeschakeld behalve voor Canvas Studio-beheerders.
  • Als je opmerkingen wilt opnemen bij het insluiten van media, moet je dat doen met de Studio LTI-tool. Lees informatie over het insluiten van media in Canvas.

Media delen

Media delen

Zoek op de pagina Mijn bibliotheek naar de media, klik op het pictogram voor opties [1] en vervolgens op de link Media delen (Share Media) [2].

Opmerking: Je kunt media ook delen via het menu Opties voor Studio Media-speler (Studio Media Player Options).

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.