Hoe sluit ik als cursist Canvas Studio-media in bij een discussie-antwoord in Canvas?

Je kunt een Canvas Studio-video- of audiobestand insluiten als een discussie-antwoord in Canvas. Wanneer mediatabbladen zijn uitgeschakeld, kan de grootte van de ingesloten Canvas Studio-media worden aangepast in de gebruikersinterface.

Nadat je een Studio-video- of audiobestand als opdracht hebt ingeleverd, wordt het video- of audiobestand gemaakt als een nieuw exemplaar waarvan je cursusleider eigenaar is. Je kunt geen van de details bewerken. Bevestig daarom de naam van je video- of audiobestand voordat het als Studio-media wordt geüpload.

Discussies openen

Discussies openen

Klik op de Discussie (Discussions) link.

Discussie openen

Klik op de naam van de discussie.

Op Antwoorden klikken

Op Antwoorden klikken

Klik op het veld Antwoorden (Reply).

Studio openen in Rich Content Editor

Onderwerp: Mediadiscussie

Klik in de Rich Content Editor op het pictogram Studio [1].

Als het Studio-pictogram niet in de werkbalk wordt weergegeven, klik je op het pictogram voor opties [2].

Opmerking: Je hebt ook toegang tot de Studio-tool vanaf het pictogram App [3].

Media zoeken

Media weergeven

Bekijk de geüploade media op de pagina Mijn bibliotheek [1].

Je kunt je media ook opnemen [2], uploaden [3] en ernaar zoeken [4].

Media selecteren

Media selecteren

Houd de aanwijzer boven de media die je wilt selecteren [1]. Klik vervolgens op de knop Selecteren (Select) [2].

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Mediatabbladen weergeven of verbergen

Je kunt Mediatabbladen weergeven in het ingesloten mediabestand. De Mediatabbladen kunnen de tabbladen Details, Opmerkingen, Insights en Ondertiteling bevatten. Als je de Mediatabbladen in het ingesloten mediabestand wilt weergeven of verbergen, klik je op de schakelknop Mediatabbladen weergeven (Display Media Tabs).

Opmerking: Deze optie kan standaard zijn in- of uitgeschakeld. De beheerders bepalen via de Studio-instellingen of deze optie standaard in- of uitgeschakeld is.

Insluiten op tijdstempel

Insluiten op tijdstempel

Als je media van een externe bron zoals YouTube of Vimeo insluit, kun je instellen dat de media op een bepaald tijdstip begint af te spelen.

Om media op een tijdstempel in te sluiten, klik je op de video of speel je deze op het gewenste tijdstip af [1]. Klik vervolgens op de knop Huidige tijd instellen (Set current) [2]. De tijd die wordt weergegeven op de knop Huidige tijd instellen (Set current) wordt weergegeven in het veld Tijdstempel (Timestamp) [3]. Je kunt ook de tijd direct invoeren in het veld Tijdstempel (Timestamp)

Opmerking: De optie om ingesloten media te laten beginnen op een tijdstempel wordt alleen weergegeven als de media afkomstig is van YouTube of Vimeo.

Grootte van ingesloten media aanpassen

Grootte van ingesloten media aanpassen

Schakel Mediatabs weergeven (Display media tabs) [1] uit om de grootte van ingesloten media aan te passen. Klik vervolgens op de knop Insluiten (Embed) [2].

Studio Media opties openen

Klik in het videovenster om de pop-up met Studio Media opties weer te geven. Klik vervolgens op de link Studio Media opties (Studio Media options).

Menu Studio Media opties

Het menu Studio Media opties toont informatie over de media, waaronder de mediatitel, en opties voor de weergave en dimensionering.

De manier waarop de ingesloten media wordt weergegeven kun je aanpassen. Klik op het keuzerondje Video insluiten (Embed video) [1] om de media rechtstreeks in te sluiten in de Rich Content Editor. Klik op het keuzerondje Tekstlink weergeven (opent in een nieuw tabblad) [Display Text Link (Opens in a new tab)] om ervoor te zorgen dat de tekstlink de media in een nieuw tabblad opent.

Klik op het vervolgkeuzemenu Grootte (Size) [3] om een vooraf ingestelde grootte uit een lijst te selecteren. Tot de vooraf ingestelde opties behoren middelgroot, groot en extra groot.

Selecteer de optie Aangepast (Custom) [4] om een aangepaste grootte in te voeren. Voer in de velden voor de grootte [5] een aangepaste grootte of hoogte in pixels in. Wanneer je een grootte invoert, wordt het andere veld automatisch bijgewerkt om de beeldverhouding te behouden.

Klik op de knop Gereed (Done) [6] om de geselecteerde opties op te slaan.

Opmerking: De mediatitel kan niet worden bijgewerkt vanuit het menu Studio Media opties. Bekijk de mediadetails om de mediatitel te bewerken.

Downloadoptie inschakelen of uitschakelen

Insluitingsopties selecteren

Als je je eigen media insluit, kun je ervoor kiezen toe te staan dat de media wordt gedownload. Als je de downloadoptie in het ingesloten mediabestand wilt weergeven, klik je op de knop Downloadoptie weergeven (Display Download Option). Deze optie is standaard uitgeschakeld.

Opmerking: De knop Downloadoptie weergeven wordt alleen weergegeven als jij als eigenaar het mediabestand in Studio hebt gemaakt en geüpload.

Media insluiten

Media kiezen

Klik op de knop Insluiten (Embed).

Studio-media bekijken in Antwoorden

Studio-media bekijken in Antwoorden

Je Studio-media worden weergegeven in het antwoordveld van de discussie [1].

Wanneer je zover bent dat het antwoord kunt posten, klik je op de knop Antwoord posten (Post Reply) [2].

Je antwoord bekijken

Je antwoord bekijken

Je antwoord wordt onderaan de discussiethread weergegeven.