Hva er Nye Tester?

Nye Tester er en testmotor som integreres med Canvas som et LTI-verktøy og erstatter den klassiske testfunksjonen som før øyeblikket finnes i Canvas.

Instruktører kan bruke Nye Tester for å opprette tester ved hjelp av en rekke ulike spørsmålstyper. Nye Tester vises som oppgaver på Oppgaver-siden og kan dupliseres. Studenter kan ta Nye Tester-vurderinger i Canvas-emnene sine.

Nye Tester-rapporter, -statistikker, varebank-søk, og varebank-tagging støttes ikke i Canvas betamiljøet. Læringsmål som er lagt til Canvas i betamiljøet etter beta-oppfriskning, vil ikke vises i betamiljøet New Quizzes. Læringsmål må legges til produksjonsmiljøet for å vises i betamiljøet.

Nye Tester kan ikke brukes i Canvas testmiljøet.

Instruktører

Bygg tester

Bygg tester

Instruktører kan bruke Nye Tester for å bygge tester med flere ulike elementtyper som måler studentkompetansen i et utvalg av titler. Testene kan endres ved hjelp av forskjellige testinnstillinger og justeres etter resultatene på test- eller spørsmålnivå.

Moderer studentforsøk

Instruktører kan moderere studentforsøk og vurdere studenters svar.

Vis rapporter

Vis rapporter

Nye Tester inkluderer testrapporter for administratorer og instruktører for å vise studentprestasjon, inkludert mestring av læringsresultater.

Studenter

Fullfør tester

Studenter kan få tilgang fil Nye Tester fra et Canvas-emne for å ta en test.

Vis testresultater

Vis testresultater

Studenter kan se resultatene sine fra Nye Tester-tester. Testresultater inkluderer poengsum totalt og for individuelle spørsmål. De kan også inkludere tilbakemelding fra instruktøren.