Vilka länder begränsas från att använda Canvas?

På grund av myndighetsbestämmelser, tillåter Instructure inte obehörig användning av dess produkter och tjänster i specifika länder och regioner.

Instructure följer lagar i USA som rör länder och regioner belagda med embargo. Som Förenta staternas finansministerium för kontroll av utländska tillgångar kräver, förbjuder Instructure för närvarande obehörig användning av dess produkter eller tjänster:

Export, återexport, försäljning eller leverans, direkt eller indirekt, från USA, eller av en person från USA oavsett var denna befinner sig, av några Instructure-produkter, -tjänster eller -teknik (inklusive tekniska data) till något av dessa länder eller regioner är absolut förbjuden utan att det godkänts i förväg av USA:s regering.

På grund av USA:s sanktionsprogram stora räkvidd och att de ständigt utvecklas och deras användare anmodas att konsultera gällande amerikanska exportlagar och -bestämmelser för mer information.