Vad är närvaroverktyget med namnupprop?

Närvaroverktyget (namnupprop) är en extern app (LTI) som används för att registrera närvaro i Canvas kurser. Närvaroverktyget kan användas för kurser online eller kurser ansikte mot ansikte. Aktiverad på kontonivån, kan verktyget för namnupprop användas av alla kurser i Canvas-kontot.

Närvaroverktyget visas alltid som en synlig kursnavigeringslänk, men den kan inte ses av studenter, så att dölja länken i Kursinställningar är inte nödvändigt. Om instruktörer inte vill använda närvaroverktyget i sina kurser, krävs ingen åtgärd. Men om du använder närvaroverktyget, kan studenter se sin närvarorapport via sidan information om insändning av Uppropsnärvaro.

Obs! Närvaroverktyget måste aktiveras för din institution innan det kan användas i Canvas-kurser. Om du är en administratör, kontakta din kundframgångschef för hjälp.

Se närvaro

Se närvaro

Med närvaroverktyget kan instruktörer hålla koll på kursnärvaron genom att ta upp närvaro elektroniskt. Instruktörer kan välja att se verktyget i ett list- eller rutnätsformat och kan anpassa placeringen av varje student i deltagaröversikten.

Se närvarouppgift

Se närvarouppgift

När du tar upp närvaro med namnupprop, lägger Canvas automatiskt till närvaro som en uppgift. Standardpunktvärdet för närvaro är 100 poäng.

För att undvika närvaroberäkningsfel, radera aldrig, byt aldrig namn på och avpublicera aldlrig närvarouppgiften.

Obs! Även om studenter inte kan se det faktiska närvaroverktyget, kan de ändå se närvarouppgiften i uppgiftssidan. Denna uppgift kan inte döljas från studenter.

Ta upp närvaro

Ta upp närvaro

Statusuppsättningen för varje student är associerad med ett procentvärde. Statusar kan inkludera närvaro och punktlighet, icke närvaro, sen ankomst och omarkerad (ursäktad närvaro)

Närvaroverktyget skapar också en uppgift i omdömesboken och beräknar närvaro som ett procenttal av en students omdöme.

Se värde för sen ankomst

Justera värde för sen ankomst

Som standard är värdet för att komma för sent 80 % av närvarovärdet. Så om en student är sen, får studenten 80 % för dagen istället för 100 % för en hel dag. Värdet för sen ankomst kan justeras i namnupprops-inställningar

Se omdömesbok-poäng

Kolumn för närvaro vid namnupprop i omdömesbok

I närvarokolumnen i omdömesboken, visar Canvas som standard uppgiften baserat på det procentuella poängvärdet. Om poängvärdet till exempel är 100, och namnupprop har gjorts två gånger, får en student med ett närvarovärde (100 %) och ett värde för sen ankomst (beräknat till 80 %) ett poäng på 90 eller 90 %. 

Närvarokolumnen i omdömesboken uppdateras varje gång du gör ett namnupprop i närvaroverktyget. 

Obs! Även om studenter inte kan se det aktuella närvaroverktyget och du använder närvaro för bedömningar, kan de ändå se sin närvaropoäng på sin omdömessida och även se sin närvarorapport. Du kan förhindra att uppgiften utlöser aviseringar genom att konfigurera en manuell publiceringspolicy för uppgiften.

Exportera närvarodata

På både konto- och kursnivåer, låter närvaroverktyget användare skapa närvarorapporter.

Obs! Administratörer kan också filtrera rapporter via SIS-kurs-ID.

Skapa och hantera Märken.

Hantera kontomärken

På kontonivå kan administratörer skapa och hantera märken som används i närvaroverktyget.

Visa märken

På kursnivå, visas alla märken som läggs till av en Canvas-administratör automatiskt för kursen. Men instruktörer kan också skapa ytterligare märken för sin kurs vid behov.