Vad är lärar-rollen?

I Canvas, används Lärar-rollen för att skriva in användare som ansvarar för kursskapande, instruktion och ledning. Lärare kallas instruktörer i Canvas. I allmänhet har användare med Lärar-roll tillstånd som låter dem moderera en kurs, se kursdata och styra daglig kurskommunikation. Men dessa tillstånd kan variera bland institutioner.

Andra användarroller på kursnivå med varierande kursnivå-åtkomst finns i Canvas. Designers kan arbeta med lärare (som utövar tillsyn över lärarassistenter) och tillsammans skapar de kursinnehåll som studenter och observatörer använder. För mer information om användarbehörigheter på kursnivå, se PDF-filen Kursbehörigheter i Canvas.

Designers kan också använda Canvas Teacher app (lärarapp) för att se visst kursinnehåll inklusive meddelanden, uppgifter, diskussioner och quizzes.

Använda lärar-roll

Lärare kan skapa kursmaterial, se kursdata och gå till och hantera alla områden av en Canvas-kurs. En instruktör kan till exempel läggas till en kurs med lärar-rollen för att leda en kurs.

Lärar-rollens huvudsakliga användningsområden är att låta en användare:

 • Skapa och ändra kursinnehåll
 • Moderera och skicka omdömen
 • Manuellt bjuda in andra till kursen
 • Kommunicera med kursdeltagare
 • Gå till kursanalys och studentdata
 • Övervaka och moderera deltagande och interaktioner av alla inskrivna användare i en kurs.

När en användare skapar en kurs manuellt, skriver Canvas in den användaren som lärare i kursen automatiskt. En lärare kan också skrivas in till en kurs manuellt av en administratör eller automatiskt genom SIS-import.

Lärar-åtkomst till Canvas

Som standard kan instruktörer med lärare-roll gå till alla områden i en Canvaskurs. Men dessa tillstånd kan variera bland institutioner. För att läsa mer om lärar-deltagande i Canvas, se pdf för Canvas instruktörsguide.

En lärare kan:

 • Lägga till och radera externa applikationer (LTI) för en kurs
 • Lägga till, redigera och radera uppgifter, quizzes, kursfiler och sidor och allt övrigt kursinnehåll.
 • Lägga till och radera objekt i en kurskalender, inklusive möten i Schemaläggaren.
 • Lägga till, redigera och radera lärandemål associerade med kursinnehåll.
 • Skapa, visa och posta till kursmeddelanden och diskussioner.
 • Skapa och redigera matriser.
 • Skapa konferenser och studentsamarbeten.
 • Skapa, redigera och radera kurssektioner och studentgrupper.
 • Radera och låsa diskussioner och redigera andras diskussionsposter
 • Generera observatörs-parkopplingskoder för studenter
 • Publicera, avsluta och radera kurser
 • Läs SIS-data
 • Skicka meddelanden till andra kursanvändare och till alla medlemmar av en kurs
 • Visa alla studentgruppsidor för en kurs
 • Visa och kommentera studentinlämningar
 • Visa och länka till frågebanker
 • Visa och hantera kursinskrivningar, inklusive inskrivningen av andra lärare, kursdesigners, lärarassistenter och studenter.
 • Visa kursanalys
 • Visa redovisningsspårning för bedömning
 • Visa, moderera och redigera alla omdömen
 • Visa användningsrapporter för en kurs

En lärare kan inte:

 • Skapa en blueprintkurs
 • Ändra den associerade kursterminen
 • Utge sig för att vara en annan användare i en kurs
 • Sätta upp tredjeparts-autentisering för en kurs
 • Ångra avsluta en kurs
 • Ladda upp studentinskrivningar via SIS-importer
 • Visa kursändringsloggar

Begränsningar av lärar-roll

 • Lärare kan inte ändra tillgänglighet för något av ovanstående tillstånd. Endast administratörer kan ändra åtkomst till dessa funktioner.  
 • Lärare kan endast skapa, ändra och moderera innehåll för en kurs de är inskrivna i.
 • Endast användare med administrativa tillstånd kan importera SIS-data Lärare kan inte importera SIS-data