Vad är Samarbeten?

Canvas använder samarbetsteknik för att låta flera användare arbeta tillsammans på samma dokument, samtidigt. Samarbetsdokument sparas i realtid, det vill säga närhelst en förändring görs av en användare kommer dessa förändringar omedelbart att kunna ses av alla användare.

Google Assignments LTI 1.3 kommer att ersätta Google Apps LTI från och med den 30 juni 2024.

När kan jag använda Samarbeten?

Ni kan använda Samarbeten för att:

  • Kopiera och klistra in anteckningar som alla kan komma åt.
  • Dela listor i punktform eller agendor för kommande synkron-klass, eller grupptid, eller möten.
  • Skapa en textbaserad whiteboard som alla i klassrummet kan se och referera till senare.
  • Tilldela studentgrupper ett samarbetsuppdrag som en betygsatt uppgift (instruktörsfunktion).

Visa samarbeten med Google Assignments LTI 1.3

Visa samarbeten med Google Assignments LTI 1.3

Samarbeten stöder även Google Assignments LTI 1.3 som aktiveras i en kurs som en extern app. Google-samarbeten låter inte bara användare att skapa Google Dokument, de kan också skapa andra Google Workspace-filer.

För att kunna använda samarbeten måste Canvas-administratörer aktivera Google Assignments LTI 1.3-integration och konfigurera den med de nödvändiga uppgifterna.

Läs om hur du skapar ett Google Assignments LTI 1.3-samarbete som lärare och ett Google Assignment LTI 1.3-samarbete som student.

Se Google Docs-samarbeten

Se Google Docs-samarbeten

Alla Canvaskurser stöder Google Docs som standardverktyget för samarbeten. Samarbeten som utnyttjar Google Dokument kräver att alla deltagande studenter har skapat och kopplat sitt Google-konto till sina personliga inställningar.

Google Docs tillåter upp till 50 användare per samarbete, och alla användare kan se och redigera ett dokument samtidigt. Google samarbeten har dock en begränsning på hur många användare som har tillgång till ett samarbete vid samma tid.

Läs om hur du skapar ett Google Dokument-samarbete som lärare och skapar ett Google Dokument-samarbete som student.

Obs! Från och med 30 juni 2024 finns inget stöd längre för Google Apps LTI. Läs mer om hur du går över till Google Assignments LTI 1.3.

Se Google Drive-samarbeten

Se Google Drive-samarbeten

Samarbeten stöder även Google Apps LTI, som aktiveras i en kurs som en extern app. Google Drive-samarbeten låter inte bara användare att skapa Google Dokument, de kan också skapa Google Kalkylark och Google-presentationer.

Google Apps integration kräver aktivering av förhandsgranskningsfunktionen för verktyget för externt samarbete. Men det här förhandsgranskningsfunktionen ändrar gränssnittet för Samarbeten och tar bort alla befintliga Google Dokument-samarbeten.

Läs om hur du skapar ett Google Drive-samarbete som lärare och hur du skapar ett Google Drive-samarbete som student.

Obs! Från och med 30 juni 2024 finns inget stöd längre för Google Apps LTI. Läs om hur du går över till Google Assignments LTI 1.3.

Se Microsoft Office-samarbeten

Se Microsoft Office-samarbeten

Samarbeten kan också skapas när Microsoft Office 365 LTI är aktiverat i en kurs som en extern app.

Läs om hur du skapar ett Microsoft LTI-samarbete som lärare och skapar ett Microsoft LTI-samarbete som student.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No