Vad är quizzes?

Quizzes i Canvas är uppdrag som kan användas för att utmana studenters uppfattningsförmåga och få tillgång till förståelse av kurs material. Quizverktyget används till att skapa och administrera onlinequiz och undersökningar. Ni kan även använda quizzes för att sköta och moderera tentor och uppdrag, både betygsatta och icke betygsatta.

Canvas har fyra olika typer av quizzes:

 • • En betygsatt quiz är den vanligaste quiz, och Canvas skapar automatiskt en kolumn i Betygsboken för alla betygsatta quizzes ni har byggt.
 • • En tränings quiz är icke betygsatt och kan användas som ett inlärningsverktyg för att hjälpa studenter se hur bra de förstår kursmaterialet.
 • • En betygsatt undersökning låter er ge studenter poäng för att fullborda en undersökning; men, den är inte betygsatt baserat på rätt eller fel svar.
 • En ej betygsatt undersökning erhåller åsikter eller annan information utan att ge betyg.

När kan jag använda quizzes som instruktör?

När kan jag använda quizzes som instruktör?

Du kan använda Quizzes till:

 • Skapa nya quizzes och individuella frågor och frågegrupper
 • Sätta upp frågebanker
 • Importera externa quizzes
 • Visa en quiz fråga åt gången
 • Skapa quizzes för alla elever, enskilda elever eller kurssektioner.

När kan jag använda quizzes som student?

När kan jag använda quizzes som student?

Du kan använda Quizzes till:

 • Testa din kunskap om kursmaterial
 • Visa alla tillgängliga quizzes i din kurs
 • Skicka in quizzes i din kurs
 • Visa quiz frågor en åt gången eller alla på en gång (beroende på instruktörens preferens)
 • Granska quiz resultat