Vad är SIS-importer?

Med SIS-importfunktionens kan du ladda upp och integrera data från olika studentinformationssystem (SIS), komplexa databaser och även enkla kalkylblad som filer med kommaseparerat värde (CSV). Administratörer kan använda denna funktion för att skapa användare, konton, kurser, registreringar, inloggningar och mer.

Endast administratörer med korrekta tillstånd kan importera och hantera SIS-data. För mer information se resursdokumentet om Canvas-kontotillstånd.

Se en video om SIS-importer.

När ska jag använda SIS-importer?

Med SIS-importer kan du:

 • Importera SIS-data med CSV-filer eller importera automatiskt via Canvas API
 • Importera SIS-data med IMS Enterprise Specification XML-zipfiler
 • Importera SIS-data med Banner Grade Exchangeresultat-XML
 • Skapa en automatiserad dataintegration med Canvas.

Importtyper

Importtyper

SIS-importsidan stöder några format för standardimporter till Canvas: Instructure-formatterad CSV- eller zipfil för CSV:er, IMS Enterprise Specification XML-zip eller Banner Grade Exchange-resultat-XML.

En standardimport behandlar endast ändringar som specifikt listas i den uppladdade filen och är ett effektivt sätt att ladda upp några poster. Om en studentinskrivning till exempel listades som aktiv i en tidigare import men inte närvarande i den aktuella inskrivningen, kommer ingen ändring att äga rum av studentinskrivningen. Inskrivningen förblir aktiv tills den markeras som raderas eller ofullständig i en standardimport (eller markeras som inte närvarande i en uppdatering av en fullständig batch för terminen där kursen är listad). I början av en termin, ändras kursinskrivningar regelbundet; insändning av en standardimport hjälper ofta till att hålla inskrivningar aktuella i ett konto.

När SIS-data laddas upp med CSV-filer, kan du importera en individuell CSV-textfil eller så kan du komprimera flera filer till en enda ZIP-fil för att massimportera data. Om du använder Instructure-formatet för att importera filer, ska filerna vara i följande ordningsföljd: användare, konton, terminer, kurser, sektioner, registreringar och inloggningar.

Uppdateringar av fullständiga batchar

Uppdateringar av fullständiga batchar

Canvas stöder uppdateringar av fullständiga batchar för varje importtyp. Detta val påverkar endast data som har involverats i ett tidigare SIS-jobb – som antingen skapats genom en tidigare import, eller som refereras av ett SIS-jobb efter att ett SIS-ID lades till manuellt. Manuellt skapade kurser utan SIS-ID kommer till exempel inte att raderas även om de inte visas i den nya SIS-importen.

För inskrivningar innebär detta val den länkade användaren och kurs/sektioner kräver SIS-ID:er. En Canvas-post raderas om den inte inkluderas i den aktuella importfilen.

Detta val kan radera stora dataset utan en fråga eller varning för bekräftelse och påverkar data som skapats i tidigare SIS-importer.

Uppdateringar av fullständiga batcher är användbara om:

 • Din käll-SIS-mjukvara har inte någon möjlighet att skicka radera poster som del av en import och du måste ta bort en stor del av den importerade datan.
 • Du vill vara säker på att din aktuella inskrivning och dataset stämmer överens med din SIS-inskrivning och kursdata.
 • Din SIS spårar inte ändringar av kursstatus eller inskrivningar för studenter och/eller lärare.
 • Du vill radera kurser som du har migrerat till Canvas från en annan LMS

Batchläge multiterm

Om du vill köra en batch mot alla termer i samma import, kan du aktivera batchläget multiterm. Detta läge kan endast aktiveras i API:n och kräver en ändringströskel som anges i Dokumentation av SIS-importformat.

Åsidosättningar av UI

Åsidosättningar av UI

Canvas stöder åsidosättningar av användargränssnitt (UI) via SIS-importer. När en användare gör ändringar i vissa datafält i Canvas (t.ex. ett användarnamn), blir den här ändringen "sticky" och anges som ny standard. Genom att välja alternativet Åsidosätt UI kan Canvas skriva över alla "sticky" data som uppdaterats i Canvas-UI. Annars skulle försök att importera motsägelsefulla data ignoreras och de befintliga användardata skulle inte ändras. En fullständig lista över datafält som är "sticky" finns i dokumentationen för importerat SIS-format.

Detta val kan vara användbart om:

 • Du har glömt att begränsa användaralternativ i kontoinställningar, som t.ex. att tillåta användare att ändra sina namn, radera deras institutions-tilldelade e-postadress mm. och du vill köra en uppdatering för att vara säker på att de är i synk. Observera att detta INTE påverkar användarens visningsnamn om de ändrat det. Endast det fullständiga namnet och sorterbara namn skulle ändras.
 • Du tillät dem medvetet att ändra sina namn (exemplet ovan), men vill synka med dina aktuella data periodiskt.
 • Du vill behålla kontrollen över namnen på användare och kurser eller om du vet att ett namnbyte inträffade för en användare eller kurs.
Åsidosätt UI-alternativ

Genom att åsidosätta gränssnittsändringar blir en av två alternativ möjliga: behandla som ändringar i gränssnittet eller rensa tillståndet för ändringar i gränssnittet.

Behandla som UI-ändringar. Detta val åsdosätter ändringar som har skett i UI som "sticky" data; alla data fungerar som om ändringarna faktiskt uppdaterats manuellt i UI.

Detta val kan vara användbart om:

 • Du vill inte att efterföljande importer ska skriva över data du importerar för närvarande.

 

Rensa UI-ändrad status Detta val tar bort alla datas "stickiness" som existerar i denna import; framtida importer med dessa data kommer inte att ange några data i UI som "sticky".

Detta val kan vara användbart om:

 • Du valde alternativet "Behandla som UI-ändringar" av misstag och du måste korrigera data som påverkats.
 • Du glömde att ta bort möjligheten för användare att byta namn på sig själva, kursnamn eller ta bort institutionens e-post och du vill rensa UI-ändringarnas stickiness som har inträffat.