Vad är New Quizzes?

New Quizzes är en quizmotor som integreras med Canvas och ersätter den klassiska quizfunktionen i Canvas.

Lärare kan använda New Quizzes för att skapa quiz med olika frågetyper. New Quizzes visas som uppgifter på sidan Uppgifter och kan dupliceras. Studenter kan ta New Quizzes-quiz i sina Canvas-kurser.

New Quizzes-rapporter, statistik, frågebankssökning och frågebankstaggning stöds inte i Canvas-betamiljön. Lärandemål som läggs till Canvas i betamiljön efter betauppdateringen kommer inte att visas i New Quizzes-betamiljön. Lärandemål måste läggas till i produktionsmiljön för att visas i betamiljön.

New Quizzes är tillgängligt i beta- och produktionsmiljöer.

New Quizzes använder innehållsredigeraren för att formatera och lägga till innehåll i vissa quizfrågor.

Instruktörer

Bygg quiz

Instruktörer kan använda New Quizzes för att bygga quiz med flera objekttyper som mäter studentkompetens i flera olika ämnen. Quizzes kan modifieras med olika quizinställningar och justeras till lärandemål på quiz- eller frågenivå.

Moderera studentförsök

Instruktörer kan moderera studentförsök och granska studenters svar.

Se rapporter

New Quizzes innehåller quizrapporter för administratörer och instruktörer för att visa studentprestationer däribland måluppfyllelse av lärandemålsresultat.

Studenter

Slutför quiz

Studenter kan öppna New Quizzes från en Canvas-kurs för att ta ett quiz.

Visa Quiz-resultat

Visa Quiz-resultat

Studenter kan visa sina resultat från New Quizzes-quiz. Quizresultat inkluderar övergripande och individuella frågepoäng. De kan även inkludera feedback från instruktören.