Vilka är Canvas-standarder för tillgänglighet?

Canvas säkerställer en tillgänglig och njutbar upplevelse till alla användare, oavsett funktionshinder. Canvas-plattformen är byggd på de senaste HTML- och CSS-teknikerna och i enlighet med W3C:s webbtillgänglighetsinitiativ och Sektion 508-riktlinjerna.

Produkttillgänglighetsmallen VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) är ett verktyg som administratörer och beslutsfattare kan använda för att utvärdera Canvas efterlevnad av tillgänglighetsstandarder under sektion 508 i lagen om rehabilitering. Läs mer om mallen Canvas VPAT.

Allmänna riktlinjer om tillgänglighetsdesign finns i dokumentet General Accessibility Design Guidelines

Du kan läsa mer om de senaste funktions- och tillgänglighetsförbättringarna i Canvas-versionsinformation. Om du har ytterligare förslag är du välkommen att kontakta oss på e-postadressen accessibility@instructure.com.

Skärmläsare och webbläsare

Alla Canvas-funktioner testas manuellt med följande skärmläsar- och webbläsarkombinationer. 

 • JAWS (senaste versionen av Chrome/Firefox på Windows)
 • NVDA (senaste versionen av Chrome/Firefox på Windows)
 • VoiceOver (senaste versionen av Safari/Chrome på Macintosh och iOS Mobile)
 • Talkback (senaste versionen av Android Mobile)

Parkoppling av webbläsare och skärmläsare väljs baserat på användarstatistiken för den aktuella skärmläsaren och webbläsaren, vilket säkerställer att den önskade kombinationen alltid underhålls för det bredaste urvalet av Canvas-användare. I takt med att önskemålen ändras och stabiliseras med tiden, ändras även Canvas testning och support.

Canvas har utformats så att användare tillförlitligt kan använda sina föredragna skärmläsare och webbläsare. Men utbudet av kombinationer av webbläsare och skärmläsare innebär att endast de ovannämnda kombinationerna har testats och bekräftats fungera väl i Canvas. Om du upplever problem när du använder din föredraga kombination av skärmläsare och webbläsare, vänligen granska och använd de kombinationer ovan som stöds officiellt. Om du upplever problem med en kombination av skärmläsare och webbläsare som stöds officiellt, vänligen rapportera om detta till Canvas Support.

Läs mer om Canvas-webbläsare som stöds.

Canvas-navigering med skärmläsare

Canvas använder sig i stor utsträckning av ARIA:s landmärkesområden. ARIA (Accessible Rich Internet Applications) definierar olika sätt att göra webbinnehåll och webbapplikationer mer tillgängliga för människor med funktionshinder. Det bästa sättet att navigera i Canvas är därför via områden. Canvas använder HTML-rubriker för navigering inom områden, så det kan vara lämpligt att navigera mellan rubriker.

När du använder en skärmläsare, ser Canvas-sidnavigering ut så här:

1. Huvudnavigering

2. Kontextnavigering

3. Navigering med sökvägar

4. Huvudområde

5. Kompletterande information

6. Information om innehåll

Canvas-tillgänglighetskomponenter

Canvas innehåller flera enhetliga tillgänglighetsfunktioner på olika sidor i programmet.

Flytta innehåll i Canvas

På alla platser Dra och släpp-funktionen används för att ändra ordningsföljden på komponenter, finns även alternativet Flytta till tillgängligt så att både skärmläsare och tangentbordsanvändare kan använda den för att flytta Canvas-innehåll. Alternativet Flytta till finns tillgängligt i följande funktioner:

 • Kursnavigering
 • Moduler
 • Diskussioner
 • Uppgifter
 • Lärandemål
 • Quizzes
 • Nya quizzes

Tangentbordskommandon

För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon i en enskild diskussion, meddelande eller i innehållsredigeraren, trycker du samtidigt på tangenterna Alt+F8 (på en PC) eller Option+F8 (på en Mac) på ditt tangentbord. För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon på indexsidan för Uppgifter (Assignment Index), indexsidan för Moduler (Modules Index) och i SpeedGrader, trycker du på Skift+? på ditt tangentbord. Tangentbordskommandon är tillgängliga på följande Canvas-sidor:

Anteckningar:

Tillgänglighet i Canvas-funktioner

Flera av Canvas funktioner har fått förbättrad tillgänglighet. Tillgängligheten för övriga funktioner kan för närvarande vara begränsad. Den här sektionen lyfter fram flera funktionsområden och tillgänglighetsfunktioner.

Kalender: Kalendern har stöd för agendavyn som listar alla uppgifter och händelser i list- eller agendaformat. Läs om hur du kommer åt Agendavyn i Kalendern.

Chatt: Chattverktyget har ett alternativ som aktiverar ljudaviseringar när nya meddelanden publiceras.

Teckenstorlek: Användare av Canvas-gränssnitt använder REM-storlekar för teckensnitt, vilket innebär att tecken zoomar med webbläsaren och skalar teckensnittstorleken om inte en webbläsaranpassat teckensnittstorlek har valts i webbläsarens inställningar.

Omdömesbok: Både omdömesboken och översikten för lärandemål har stöd för en individuell vy där lärare kan visa uppgifter och omdömen för en student åt gången. Läs mer om individuella vyer i omdömesboken och översikten för lärandemål.

Quizzes: I Quizzes kan lärare moderera ett quiz för individer som behöver mer tid eller flera försök. Läs om hur du beviljar extra tid eller extra försök i ett quiz.

New Quizzes: I New Quizzes kan lärare moderera ett quiz för individer som behöver mer tid eller flera försök. Läs om hur du beviljar extra tid eller extra försök i New Quizzes.

Innehållsredigerare: Innehållsredigeraren har stöd för flera tillgänglighetsfunktioner som gör det enkelt att skapa tillgängligt innehåll:

 • Innehållsredigeraren inkluderar ett åtkomstverktyg som kontrollerar vanliga åtkomstfel i redigeraren. Detta verktyg kan hjälpa dig utforma kursinnehållet samtidigt som du överväger tillgänglighetsattribut och finns i innehållsredigerarens menyfält. Läs om hur du använder tillgänglighetskontrollen i innehållsredigeraren.
 • All text bör läggas till när du bäddar in externa bilder. Läs om hur du bäddar in bilder från webben i innehållsredigeraren.
 • Undertexter bör bäddas in för videor som laddas upp till Canvas. Läs om hur du visar och hanterar undertexter i innehållsredigeraren.
 • Rubriker i tabellkolumner och rader kan ändras i antingen innehållsredigeraren eller i HTML-redigerarens vy.

SpeedGrader/DocViewer/Noteringar: Nu kan studenter komma åt noteringar och kommentarer med en skärmläsare, inklusive information om noteringstyp, författarnamn, kommentar och alla svarskommentarer i slutet av dokumentet. Se blogginlägget för mer information.

Användarinställningar: På sidan Användarinställningar finns två funktionsalternativ som förbättrar tillgängligheten. Läs om hur du ändrar användarinställningarna.

 • Användargränssnitt med hög kontrast: När den här funktionen är aktivera får knappar, flikar och andra Canvas-områden en högre kontrast.
 • Understrukna länkar: När den är aktiverad, stryker denna funktion under hyperlänkar i navigeringsmenyer, instrumentpanelen och sidans marginallist.

Integrerad tillgänglighet från tredje part (LTI)

Canvas har integrerat många alternativa LTI-appar som en del av vår satsning på öppen utbildning. När vi granskar nya verktyg för integration står tillgänglighetsfunktioner alltid överst på vår önskelista. Eftersom integrationer från tredjepartsutvecklare erbjuds som valfria tjänster kan vi inte alltid garantera att dessa uppfyller samma standard som Canvas-utvecklade funktioner. Om ett lärosäte vill införliva en integrering som kan kräva ytterligare funktioner, rekommenderar vi därför att lärosätet kontaktar utvecklaren direkt om de har specifika frågor.

Vissa integreringar är inte valfria tjänster i Canvas. Tillgänglighetsärenden som gäller Canvas-tjänster ska skickas in som ett ärende via lärosätets supportprocess. Vi tar emot förslag på nya integreringar och har avsatt ett utrymme för detta i Instructure Community-forumen för framtida begäranden.

Ytterligare tillgänglighetsresurser

UDOIT (Universal Design Online Content Inspection Tool): (uttalas You Do It) ger lärosäten möjlighet att identifiera tillgänglighetsproblem i sitt Canvas-kursinnehåll. Verktyget söker igenom en kurs och genererar en rapport som tillhandahåller resurser om hur tillgänglighetsproblem kan åtgärdas. Det har utvecklats av Center for Distributed Learning (CDL) vid University of Central Florida (UCF).

Betydande bidrag till den här guiden har gjorts av:

 • John Raible: Instructional Designer för Center for Distributed Learning (CDL) vid University of Central Florida (UCF).
 • Nancy Swenson: Instructional Designer för Center for Distributed Learning (CDL) vid University of Central Florida (UCF).