Vad är Omdömen och Omdömesboken?

Omdömen kan användas som ett kommunikationsverktyg mellan studenter och instruktörer och tillåta instruktörer att följa studenternas framsteg.

Omdömesboken lagrar all information om studenters framsteg i kursen, genom att mäta både omdömen och kurslärandemål.

Visa en överblicksvideo om Omdömesbok

Vad är Omdömesboken?

Omdömesboken hjälper instruktörer att enkelt lägga in och distribuera omdömen för studenter. Omdömen för varje uppgift kan beräknas som poäng, procentandelar, fullständig eller ofullständig, godkänd eller ej godkänd, GPA-skala och bokstavsomdömen, och uppgifter kan också organiseras i grupper för viktning.

Du kan också använda SpeedGrader för att hjälpa dig att fördela betyg.

Kolumner skapas automatiskt i Betygsboken när ni skapar och publicerar uppdrag, betygsatta diskussioner, och betygsatta quizzes och undersökningar. En kolumn är även automatiskt tillagd för närvaroverktyget.

När kan jag använda Omdömesboken?

Använd Omdömesboken för att:

 • Visa omdömen för omdömesperioder
 • Se notifieringar om uppgiftsinlämningar och uppgiftsdetaljer.
 • Sortera omdömesboken efter uppgifternas förfallodatum, studentnamn, sekundärt ID, totala poäng, eller grupp-poäng (om tillämpligt)
 • Skapa och tillämpa specifika betygsbokfilter som kan användas en gång eller sparas för framtida bruk
 • Ladda ner uppgiftsinlämningar ifrån studenter för att betygsätta eller se dem offline när det inte finns någon anslutning till nätet.
 • Ange studentbetyg manuellt
 • Beräkna totala och slutliga omdömen automatiskt.
 • Tilldela noll efter sista inlämningsdatum
 • Se omdömesinformation samtidigt över alla kurser
 • Meddela studenter när en uppgift har betygsatts
 • Se omdömeshistorik och återställ uppdaterade uppgiftspoäng till tidigare poäng (inklusive betyg ifrån flera inlämningar och/eller quizzes som betygsatts igen)
 • Ladda ner eller ladda upp Omdömen som CSV-filer
 • Dölja omdömen ifrån studenter tills de är publicerade
 • Skapa anpassad böjning och betygsintervall
 • Meddela studenter som inte har lämnat in en uppgift ännu, eller som fick mer än X eller mindre än Y på ett uppdrag
 • Lämna privata noteringar/kommentarer till studenten
 • Befria en student från en uppgift, diskussion eller quiz.

Obs! För att visa ett fönster med en lista över tangentbordskommandon trycker du på tangenterna Skift+? samtidigt.

(Learning Mastery) Vad är Omdömesboken för Inlärnings Kompetens?

Omdömesboken för Inlärningskompetens hjälper instruktörer och administratörer att utvärdera läranderesultat för standarder i Canvas kurser framför bokstavsbetyg. Denna Omdömesbok hjälper institutioner att mäta studenters inlärning för ackreditering och att bättre utvärdera behoven av sina studenter.  

När borde jag använda Omdömesboken för Inlärningskompetens?

Använd Omdömesboken för Inlärningskompetens för att:

 • Mäta studenters framsteg och inlärning
 • Se studenters poäng baserat på utbildningsstandarder och resultat
 • Filtrera studenter baserat på nivåer av inlärningskompetens
 • Se kursstatistik
 • Bedöm kursens läroplan och undervisningsmetoder