Vad är externa appar (LTI verktyg)?

LTI ger ett gränssnitt genom vilken en LMS (Canvas) kan skicka kontrollerbar information om en användare till en tredje part. För att LTI ska fungera måste den tredje parten förse konsumenten med en nyckel och en delad hemlighet som Canvas kan använda för att generera en signatur för att kontrollera äktheten av den data som skickas. Som standard är den mesta av användarinformationen anonymiserad, men detta kan ändras när konfigurationen först ställs in.

Externa Appar kan konfigureras på konto- eller kursnivå.

När skulle jag kunna använda en extern App?

När skulle jag kunna använda en extern App?

Externa Appar lägger till funktionalitet till en Canvas kurs. Till exempel kan en instruktör vilja inkludera ett studiestöd (bildkort, mini-quiz, etc.) för att hjälpa eleverna att bättre förstå begreppen som lärs ut.

Admins kan lägga till externa applikationer för konton och delkonton via XML, URL eller manuell konfiguration.

Om appar inte redan existerar för en kurs kan läraren lägga till externa appar till deras kurser för att skapa ytterligare inlärningsvägar för eleverna. Externa appar kan läggas till i moduler, kursnavigering, Rich Content Editor och uppgifter.

I innehållsredigeraren, kan externa appar öppnas från ikonen Appar (Apps) eller så kan de läggas till i verktygsfältet för ett konto.

När ska jag använda Canvas App Center?

När ska jag använda Canvas App Center?

Admins och instruktörer kan också aktivera appar via App Center, som integreras direkt i Canvas.

Canvas App Center är en del av App-fliken i både konto- och kursinställningar. Den låter dig:

  • Lägga till nya funktioner till arbetsytan på konto- eller kursnivå
  • Konfigurera appar att länka till moduler eller bedömningar
  • Installera appar utan hjälp av IT
  • Skapat en anpassad undervisningsupplevelse
  • Öppna till fler möjligheter
  • Filtrera appar efter namn
  • Visa installerade appar

App Center är en del av Apps fliken i både konto- och kursinställningar.

Administratörer kan hantera apparna som kan användas i kurser för konton och underkonton genom att skapa en vitlista i Edu App Center och hantera vitlistan i Canvas.