Community

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hvor finner jeg URLen til min institusjon for å få tilgang til Canvas?

Hvor finner jeg URLen til min institusjon for å få tilgang til Canvas?

Hver institusjon (eller skole) bruker bestemte URLer for Canvas-tilgang. Institusjonene følger en URL-struktur til [din institusjons navn].instructure.com eller canvas.[din institusjons navn].edu. Din institusjon har tilgang til Canvas gjennom en direkte URL eller du kan bli omdirigert til Canvas gjennom din institusjons autentiserings-system.

URL-en for Canvas Network er learn.canvas.net. URL-en for Gratis-for-lærere (FFT)-kontoer er canvas.instructure.com.

Mobil-app-tilgang

En Canvas-URL brukes også for å få tilgang til Canvas mobil-apper. Når du bruker mobil-apper, kan du søke etter institusjonen din eller skoledistriktet direkte i appens påloggingsside. Men om institusjonen eller skoledistrikt kan ikke finnes på navn, du må manuelt legge inn dine Canvas URL.

Du kan også få tilgang til Canvas mobil-apper ved å scanne QR-koden fra nettleseren.

Direkte tilgang til Canvas URL

Direkte tilgang til Canvas URL

Noen institusjoner vil bruke direkte lenke til deres Canvas-konto, noe som gjør Canvas URL enkel å finne. Svev over Canvas-lenken og vis Canvas URL eller klikk på lenken for å bli sendt direkte til siden.

Du kan også vise Canvas URL på toppen av Canvas påloggingsside.

Omdirigert til Canvas URL via Autentisering

Noen institusjoner kan velge å ha et annet domene omdirigert til Canvas, spesielt om institusjonen har en eksisterende portal for studentemner. Det kan være du må signere inn til din institusjons interne autentiseringssystem før du har tilgang til Canvas.

Som et eksempel kan studentene ved Utah Stat University få tilgang til Canvas etter at de har signert inn på universitets enkle pålogging landingside.

Vise Canvas-URL

Vise Canvas-URL

Svev over Canvas-tasten og vis Canvas URL eller klikk på taste for å bli sendt direkte til siden.

Du kan også vise Canvas URL på toppen av Canvas bruker Dashbord.

Disse skjermbildene er anerkjent av sine respektive universiteter for bruk i denne leksjonen.

Was this article helpful? Yes No