Hur länkar jag en Edu App Center-lista över tillåtna appar i Canvas?

Om ditt lärosäte använder en Edu App Center-lista över tillåtna appar, kan du länka den till listan över externa appar i Canvas. För att tillämpa listan över tillåtna appar behöver du den API-token som skapats för din organisation i EduAppCenter. Åtkomsttokens synkroniserar listan med externa appar i Canvas på både konto- och kursnivåer så att de endast visar appar från Edu App Center-listan som upprättats för organisationen.

Administratörer kan hantera applistan när som helst för att ta bort eller byta ut en åtkomsttoken. När ett konto eller underkonto inte inkluderar en åtkomsttoken, visar listan med externa appar standard-applistan som tillhandahålls av Canvas. Listan över externa appar kan endast hanteras på konto- och underkontonivåer.

Canvas accepterar endast en API-token för en organisation. En token som appliceras på kontonivå filtrerar automatiskt ner till alla underkonton. Med Edu App Center kan du skapa flera token för en organisation, men varje token dirigerar till samma lista över tillåtna appar. Om du vill skapa separata listor över tillåtna appar som gäller för enskilda underkonton ska du skapa fler organisationer i Edu App Center och skapa ett API-token för varje lista.

Obs! Det kan ta upp till 24 timmar innan appar som lagts till i en Edu App Center-lista över tillåtna appar innan de visas i Canvas.

Öppna konto

Öppna konto

Klicka på länken Administratör (Admin) [1], och sedan på kontots namn [2].

Öppna användarinställningar

Öppna användarinställningar

Klicka på länken Inställningar (Settings) i kontonavigeringen.

Öppna appar

Öppna appar

Klicka på fliken Appar (Apps).

Hantera app-lista

Klicka på knappen Hantera applista (Manage App List).

Ange API-token

Ange API-token

I fältet Åtkomsttoken (Access Token) [1], ange API-token från din Edu App Center-organisation.

Klicka på knappen Spara (Save) [2].

Visa appar

Visa listan över tillåtna appar i din lista.

Obs! Om du anger en ogiltig åtkomsttoken visas inga appar.