Hur fungerar terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum i Canvas?

Terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum är mycket symbiotiska. Alla flyter samman i alla aspekter av Canvas. Olika datum låter olika användare delta i kursen.

Datumhierarki inkluderar följande:

  • Sektionsdatum kan kringgå kursdatum
  • Kursdatum kan kringgå terminsdatum

Dessutom kan vissa kringgåenden lämna kursen öppen för deltagande.

Terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum kan också läggas till genom SIS-importer. CSV-filer för SIS-registrering som innehåller värden för start_date och end_date åsidosätter terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum.

I anslutning till den här lektonen, för att se ett exempel på hur terminsdatum, kursdatum och sektionsdatum fungerar tillsammans, se resursdokumentet Registreringar för terminer, kurser och sektioner.

Anteckningar: Slutdatum inträffar exakt vid den tidpunkt de är inställda på. Om t.e.x. sluttiden för en kurs är inställd på 23.59 kommer kursen att avslutas 23.59.00.

Se Terminsinformation

Terminsdatum anger en fast tidsperiod för en institution där användare kan delta i en kurs. Terminsdatum kan också användas för halvår, tremånadersterminer eller kvartal. I detta exempel löper terminen från 2 juli till 23 december 2018.

Administratörer har kontroll över när specifika användare kan delta i kurserna. Om inte annat anges, ärver studenter datum för terminstart och terminslut, medan lärare, lärarassistenter och designers ärver en närhelst startdatum till terminens slutdatum. Närhelst innebär att dessa användarroller alltid kan gå till en kurs innan terminen börjar.

Obs! Endast administratörer kan se sidan Terminer i Canvas. Instruktörer och studenter kan inte se sidan Terminer, så administratörer bör se till att instruktörer och studenter känner till terminsdatum för deras institution offentligt, som t.ex. Via en kurskatalog, webbplatsinlägg eller annan distributionsmetod.

Varning avseende Terminers slutdatum

Återigen, i exemplet med åtkomstdatum, ska slutdatumen vara som följer:

  • Instruktörer (lärare) [1] kan gå till kurser fram till 00:00 den 31 december 2018 (sista hela dag är den 30 december).
  • Alla andra med ett termins-slutdatum [2] kan gå till kurser fram till 00:00 den 23 december 2018 (sista hela dag är 22 december).

När en termin har avslutats, placeras associerade kurser i ett skrivskyddat (arkiverat) tillstånd. Skrivskyddad innebär att en kurs inte är tillgänglig för att skicka uppgifter, posta diskussioner, ladda upp filer, betygsättning eller någon annan åtgärdsbaserad uppgift i en kurs.

Obs! Canvas genererar för närvarande inte en varning om terminsdatum som det gör för kursdatum.

Visa framtida inskrivningar

När en en användare läggs till en kurs, ställer terminer in standarddatum för när användare har åtkomst till kurser som tilldelats till den terminen. Åtkomst relaterar till publicerade kurser.

Om en kurs är opublicerad eller inte inkluderar en länk [1], kan studenter inte ha åtkomst till något kursinnehåll förrän den terminens startdatum.

Om en kurs är publicerad [2], kan studenter se innehåll före terminsstart. Men de kan inte delta helt i kursen, som t.ex. Att lämna in en uppgift eller bidra till ett diskussionsämne. På terminens startdatum, kan studenter delta helt i kursen.

Vissa institutioner kan välja att publicera sina kurser på samma dag som terminens startdatum, så tidigare åtkomst till kursinnehåll är inte ett problem. Men vissa föredrar att låta instruktörer publicera sina egna kurser före terminens startdatum och begränsa åtkomst för en student till kurser helt innan kursen börjar. Studenter kan också begränsas från att kunna se en kurs efter att den har avslutats.

Se kursdatum

Kurser kan också tilldelas till Standardterminen eller en specifik termin [1]. Som standard anges kursdatum till terminens datum [2]. Men kursdatum kan ställas in till att kringgå terminsdatum eller komplettera terminsdatumen. Både administratörer och instruktörer kan hantera dessa datum.

För att åsidosätta terminsdatumen väljer du alternativet Kurs (Course) i rullgardinsmenyn Deltagande (Participation) [3]. Datum för deltagande i kursen kan anges inom terminens period eller sträcka sig utanför terminen [4]. Genom att lägga till ett start-eller slutdatum för kursdeltagande läggs kurser till eller tas bort kursen från översikten Kortvy (Card View) – om kursen är markerad som favorit – vilket gör att studenter fortfarande kan delta i kursen fram till terminens slut genom att öppna sin Kurslista (Courses list). Kursen är skrivskyddad för studenter och observatörer utanför datumen för kursdeltagande.

Om terminsdatum t.ex. Var 31 augusti till 20 december, skulle instruktören kunna ställa in åtkomst till kursen en vecka senare och avsluta kursen en vecka tidigare. Om start- och slutdatum för kursdeltagande kortas ned får studenter endast åtkomst till kursen före och efter dessa datum. Instruktören kan fortfarande hantera kursinnehåll och omdömen innan terminens slutdatum har satts för instruktörer.

Administratörer och instruktörer kan även ändra studenters åtkomstinställningar så att studenter tillåts eller begränsas från att visa kursen före start- och slutdatum [5].

Anteckningar:

  • Om en slutdatum för kursdeltagande anges till midnatt visas ett varningsmeddelande [6].
  • Kursdatumen avgör placeringen i studentens Kurslista (Course list) – för tidigare, pågående eller framtida registreringar.

Se Sektionsdatum

Se Sektioner

Sektionsdatumen är de mest rörliga. Sektioner kan flyttas från termin till termin eller från kurs till kurs. Om sektionsregistreringar behöver flyttas, som t.ex. för att korslista en sektion till en annan kurs, ska kursregistreringar flyttas.

Sektionsdatum är som standard kursdatum, såvida du inte ställer in datum för kringgående av sektion.

Åsidosättningsdatum skapas endast om kryssrutan Studentdeltagande (Student Participation) väljs i samband med att start- och slutdatum skapas (båda datumen krävs).

Sektioner kan ha olika start- och slutdatum. Sektion 2 kan till exempel ställas in med ett startdatum 26 september 2018 och ett slutdatum 14 december 2018. Sektioner in samma kurs kan dela kursmaterial och ha olika förfallodatum.

0 Likes
Was this article helpful? Yes No