Vad är admin-rollen?

I Canvas är admin-rollen administratör-rollen. Användare tilldelade admin-rollen utövar tillsyn över och hanterar en institutions Canvas-konto eller ett Canvas-underkonto inom en institution. Med admin-tillstånd kan användare hantera terminer, skapa kurser, se och moderera inskrivningar och innehåll för alla kurser i ett konton och se kurs- och kontodata. Dessutom kan administratörer styra kommunikaton i ett konto och dess kurser. Tillstånd på kontonivå varierar för underkonton och från institution till institution. För mer information om behörigheter på kontonivå, se resursdokumentet Canvas-kontobehörigheter.

Endast administratörer kan hantera tillstånd på kontonivå. Det finns andra Canvas-användarroller, var och en med varierande nivåer av Canvas-åtkomst. Lärare utövar tillsyn över lärarassistenter, och tillsammans skapar de kursinnehåll som studenter och observatörer använder. För mer information om användarbehörigheter på kursnivå, se resursdokumentet Kursbehörigheter i Canvas.

För närvarande stöder Canvas inte en specifik mobil-app för administratör-rollen. Men en administratör kan logga in till någon av Canvas mobil-appar och fungerar som en användare i kontot. Administratörer med lärar- eller studentroller kan också se kurser via lämplig mobil-app.

Använda administratör-roll

Administratör-rollens främsta användningsområden är att låta en användare skapa och moderera objekt, ladda upp och hantera SIS-data, hantera funktioner på konto- och kursnivå och hantera användarroller på kursnivå och tillstånd. Beroende på institutionen, kan admins också gå till och hantera Canvas-kurser med liknande tillstånd som de med lärar-roll har.

Administratörer kan läggas till ett konto eller till ett underkonto med tillstånd på specifik kontonivå, som konfigurerats för att passa deras roller bäst. En akademisk rådgivare kan till exempel läggas till ett Canvas-underkonto med åtkomst för att se SIS, konto och kursdata och med begränsad åtkomst till kurser och kursinnehåll.

I allmänhet avspeglar admin-tillstånd och kontokonfigurationer en institutions uppbyggnad. Administrativa användarroller och tillstånd kan konfigureras för att tillgodose en institutions administrativa behov. En användare kan endast läggas till som en admin till ett konto av en annan administratör.

Adminåtkomst till Canvas

En institution kan ändra admin-tillstånd baserat på användar-roller. För att läsa mer om admin-deltagande i Canvas, se Canvas administratörguide.

Admins kan:

 • Agera som användare
 • Lägg till och ta bort andra administratörer för kontot
 • Lägg till och ta bort kursdesigners, observatörer, studenter, lärare och lärarassistenter till kurser.
 • Lägg till, redigera och radera händelser i kurskalendern.
 • Skapa och hantera kursmallar
 • Skapa studentsamarbeten och webbkonferenser
 • Generera observatörs-parkopplingskoder för studenter
 • Importera, hantera och läsa SIS-data
 • Hantera inställningar och funktioner på kontonivå, utvecklarnycklar, externa applikationstillstånd(LTI:er), lagringskvoter och webhooks
 • Hantera kurser (inklusive blueprint-kurser), kurssektioner, globala meddelanden och studentgrupper.
 • Hantera lärandemål och matriser och visa och länka till frågebanker.
 • Ändra inloggningsinformation för användare
 • Skicka meddelanden till individuella medlemmar och till alla medlemmar i en kurs
 • Se statistik på konto- och kursnivå, konto- och kursanalyssidor och användningsrapporter för kurser.
 • Visa och kommentera studentinlämningar och moderera och posta till diskussioner.
 • Visa och hantera aviseringar, uppgifter, meddelanden, quizzes och allt övrigt kursinnehåll.
 • Visa ändringsloggar för kurser och omdömen
 • Visa listan över kurser, ändra kursstatus och ångra radering av kurser
 • Visa svarsmatrisen i quiz-inlämningsloggar
 • Visa listan med användare i en kurs och visa gruppsidorna för alla studentgrupper
 • Visa, moderera och redigera omdömen

Följande tillstånd tillämpas aldrig på underkonton:

 • Agera som användare
 • Hantera blueprint-kurser
 • Hantera utvecklarnycklar och SIS-data
 • Gå till fliken Visa meddelande i admin-verktyg

Begränsningar av admin-roll

 • Vissa tillstånd på kontonivå är låsta som standard och kan inte ändras av någon Andra tillstånd kan låsas av administratörer i en institution.
 • Administratörer som ges roller på kursnivå som student eller lärare i en kurs kan kanske fortfarande se administratörsfunktioner och alternativ. För att undvika tillståndskonflikter, bör admins skapa ett separat konto.
0 Likes
Was this article helpful? Yes No