Vad är betygsättningsscheman?

Ett betygsättningsschema är en uppsättning kriterier som mäter olika prestationsnivåer i en kurs. Betygsättningsscheman på kontonivå är betygsättningsscheman som kan definieras på kontonivån eller underkontonivån för hela institutionen. På kursnivå kan instruktörer tillämpa betygsättningsscheman på både studenters slutomdömen och individuella uppgifter. Utan ett betygsättningsschema mäts inte poäng mot någon specifik standard.

Se en video om Betygsättningsscheman.

Anmärkningar:

  • Betygsättningsscheman på kontonivå visas automatiskt i alla kurser i kontot. När en instruktör länkar ett betygsättningsschema som skapats på kontonivå, länkas betygsättningsschemat, inte importeras, som ett nytt schema på kursnivå. Betygsättningscheman som importeras från kontonivån kan endast ändras av användare med betygsättningstillstånd.
  • Betygsättningsscheman som skapats på kontonivån visas automatiskt på underkontonivån.

Gemensamma betygsättningsscheman

Genom att använda ett betygssystem som byggts av din institution länkar schemat i din kurs - det importerar inte som ett nytt schema i kursnivån. Du kan skapa valfri typ av betygsättningsschema genom att redigera namnet och procentvärdet för varje post.

Noteringar om Betygsättningsscheman:

  • Betygsättningsscheman stöder endast två decimaler.
  • De enda poäng som tillåts i omdömesboken är de som definieras i betygsättningsschemat.
  • Poster i omdömesboken som inte är specifikt definierade i betygsättningsschemat visar ett tankstreck.

Bokstavsomdömen

Bokstavsomdömen är den mest traditionella typen av betygsättningsschema och är standardformatet för nya betygsättningsscheman. Tänk på att endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken, så om du bygger ett bokstavsbetygsschema med namnvärden för endast A, B och C, kan du inte ange en poäng som omvandlas till ett A- eller B+.

I omdömesboken, matas poäng in genom poängvärde, procenttal eller bokstavsomdöme. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du mata in 9 eller 90 % (vilket visas som ett A- som definieras i procentintervallet). Du kan också mata in ett A direkt.  

GPA-skala

Betygsättning med GPA-skala har utformats för skolor som använder en 4.0-skala (eller 5.0/6.0). Beräkningar med GPA-skala kan variera efter institution. Detta schema är liknande bokstavsomdömesschemat, men bokstavsomdömen kan också användas. Tänk på att endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken, så om du bygger ett GPA-schema med namnvärden för endast 4.0 och 3.9, kan du inte ange en poäng på 3.95.

I omdömesboken, matas poäng in med procent- eller GPA-värde. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du mata in 90 % (vilket visas som en 3.7 som definieras i procentintervallet). Du kan också mata in 3.7 direkt. Mata in en 9 kommer inte att fungera.

Prestation

Betygsättningscheman för prestation baseras på en standard för individuell prestation. Tänk på att endast poäng som stöds är tillåtna i omdömesboken, så om du bygger ett prestationsschema med namnvärden för endast Utmärkt och Dålig, kan du inte ange en poäng Bra.  

I omdömesboken, matas poäng in med poäng, procent- eller prestationsvärde. Om en uppgift t.ex. är värd 10 poäng och studenten tjänar 9, kan du mata in 9 eller 90 % (vilket visas som Utmärkt som definieras i procentintervallet). Du kan också mata in Utmärkt direkt.