Sut ydw i’n cofrestru ar gyfer cyfrif Canvas fel rhiant?

Gall rhieni gofrestru fel arsyllwyr yn Canvas. Gall arsyllwyr gysylltu eu cyfrif Canvas â chyfrif eu myfyriwr fel eu bod yn gallu gweld dyddiadau erbyn aseiniadau, cyhoeddiadau a chynnwys arall yn y cwrs. Gall arsyllwyr weld cynnwys y cwrs ond ni allant gymryd rhan yn y cwrs. 

Mae’r wers hon i rieni sydd heb gyfrif Canvas ac sydd am arsyllu myfyrwyr yn eu cyrsiau. Er mwyn creu cyfrif Canvas, byddwch chi angen yr URL Canvas sy’n gysylltiedig â’r ysgol lle mae eich myfyriwr wedi ymrestru. Os nad ydych chi’n gwybod URL Canvas eich ysgol, cysylltwch ag ysgol eich myfyriwr.

Os oes gennych chi gyfrif drwy ysgol eich myfyriwr, mewngofnodwch i Canvas gan ddefnyddio’r manylion adnabod sydd wedi’u rhoi i chi.

Nodiadau: 

 • Os nad yw’r faner cofrestru ar gael ar y dudalen mewngofnodi, nid yw’r ysgol wedi galluogi’r nodwedd hon. Cysylltwch ag ysgol eich myfyriwr i gael cymorth. Caiff y faner cofrestru ei galluogi drwy ddull dilysu Canvas.
 • I arsyllu myfyriwr, rhaid bod gennych chi god paru myfyriwr.
 • Ar ôl i chi gael cyfrif, bydd modd i chi weld gwybodaeth am y myfyriwr drwy'r ap Canvas Parent. Caiff mynediad at ap Canvas Parent ei reoli gan ysgol y myfyriwr. Os oes gennych chi gyfrif fel arsyllwr o ysgol eich myfyriwr, gallwch chi bob amser weld gwybodaeth am y myfyriwr drwy'r ap Canvas Parent.

Agor URL Canvas

Agor URL Canvas

Mewn ffenestr porwr, rhowch URL Canvas eich ysgol (e.e. schoolname.instructure.com).

Nodyn: Os nad ydych chi’n gwybod URL Canvas eich ysgol, cysylltwch ag ysgol eich myfyriwr.

Creu Cyfrif Canvas

Creu Cyfrif Canvas

Cliciwch y ddolen Angen Cyfrif Canvas? (Need a Canvas Account?).

Cofrestru Fel Rhiant (Cyfrif Am Ddim)

Cofrestru Fel Rhiant (Cyfrif Am Ddim)

Cliciwch y ddolen Rhieni’n cofrestru yma (Parents sign up here).

Rhowch y Manylion Cofrestru

Rhowch y Manylion Cofrestru

Rhowch yr wybodaeth ganlynol:

 1. Rhowch eich enw yn y maes Eich Enw (Your Name).
 2. Rhowch eich e-bost yn y maes Eich E-bost (Your Email).
 3. Rhowch eich cyfrinair yn y maes Cyfrinair (Password).
 4. Rhowch eich cyfrinair eto yn y maes Rhowch y cyfrinair eto (Re-enter Password).
 5. Rhowch god paru i gysylltu eich cyfrif â’ch myfyriwr yn y maes Cod Paru Myfyriwr (Student Pairing Code).
 6. Cytuno â'r telerau defnyddio drwy roi tic yn y blwch Rydych chi’n cytuno â’r telerau defnyddio (You agree to the terms of use).
 7. Cadarnhewch nad robot ydych chi drwy lenwi’r ffurflen Captcha (os yw hyn wedi’i alluogi gan ysgol eich myfyriwr)
 8. Cliciwch y botwm Dechrau Cymryd Rhan (Start Participating).

Nodyn: Gall myfyrwyr greu codau paru o’u Gosodiadau Defnyddiwr. Yn dibynnu ar hawliau ysgol, maen bosib y bydd gweinyddwyr ac addysgwyr yn gallu creu codau paru hefyd.

Dechrau Arsyllu

Gallwch ddechrau arsyllu eich myfyriwr yn Canvas yn syth.

Rhagor o wybodaeth am arsyllu rhagor o fyfyrwyr yn eich cyfrif.

Dysgu sut i addasu eich gosodiadau ar gyfer hysbysiadau Canvas.