cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n cysylltu myfyriwr â’m cyfrif defnyddiwr fel arsyllwr?

Sut ydw i’n cysylltu myfyriwr â’m cyfrif defnyddiwr fel arsyllwr?

Os ydych chi wedi cofrestru i gael cyfrif Canvas fel rhiant, gallwch chi ychwanegu myfyrwyr i’w harsyllu yn yr un ysgol. Ar ben hynny, os oes ysgol wedi creu cyfrif arsyllwr sy’n gysylltiedig â myfyriwr ar eich cyfer, gallwch chi ychwanegu myfyrwyr i’w harsyllu.

I gysylltu chi eich hun â myfyriwr, bydd angen i chi roi cod paru sy’n benodol i’r myfyriwr. Mae codau paru yn gwahaniaethu rhwng llythrennau bach a mawr, ac maen nhw’n ddilys am saith niwrnod. Gall myfyrwyr greu codau paru o’u Gosodiadau Defnyddiwr. Yn dibynnu ar hawliau ysgol, maen bosib y bydd gweinyddwyr ac addysgwyr yn gallu creu codau paru hefyd. Am ragor o wybodaeth am y codau paru, edrychwch ar y PDF Codau Paru – Cwestiynau Cyffredin.

Nodiadau:

  • Does dim modd i chi ychwanegu myfyrwyr os nad yw eu cyfrifon yn yr un ysgol â chi (URL Canvas). I arsyllu myfyrwyr mewn ysgol arall, rhaid i chi gofrestru ar gyfer cyfrif gan ddefnyddio URL Canvas yr ysgol honno.
  • Os nad ydych chi’n gallu cael mynediad at bob cwrs myfyriwr, fydd yr opsiwn i gysylltu â myfyrwyr ychwanegol ddim ar gael i chi.
  • Ar ôl i chi gysylltu â myfyriwr o’r dudalen Arsyllu, fydd dim modd i chi dynnu’r myfyriwr. I dynnu myfyriwr, cysylltwch ag addysgwr y myfyriwr.

Agor Gosodiadau Cyfrif

Agor Gosodiadau Cyfrif

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], yna cliciwch y ddolen Gosodiadau (Settings) [2].

Agor Arsyllu

Agor Arsyllu

Yn y ddewislen Crwydro - Defnyddiwr (User Navigation), cliciwch y ddolen Arsyllu (Observing).

Ychwanegu Myfyriwr

Ychwanegu Myfyriwr

Teipiwch y cod paru yn y maes Cod Paru Myfyriwr (Student Pairing Code) [1] a chlicio’r botwm Ychwanegu Myfyriwr (Add Student) [2].

Gweld Myfyriwr

Gweld Myfyriwr

Gallwch weld y myfyriwr sydd wedi’i baru.If you have a suggestion to improve this guide, or if you want to recommend corrections, please share your feedback