Sut ydw i’n ymuno â chynhadledd mewn cwrs fel arsyllwr?

Gallwch ymuno â chynhadledd sydd eisoes wedi cael ei chychwyn gan y sawl sy’n cynnal y gynhadledd. Er mwyn ymuno a chynhadledd, rhaid i chi gael eich gwahodd i’r gynhadledd gan y lletywr.

I ddefnyddio eich meicroffon, rhaid i chi ganiatáu i Gynadleddau gael mynediad at osodiadau eich microffon. Fel rhan o’r broses o ymuno â'r gynhadledd, rhaid i chi wneud yn siŵr bod y gosodiadau hyn yn gywir yn eich porwr.

Note: Mae'n syniad da bod defnyddwyr yn defnyddio Chrome neu Firefox i gael mynediad at y rhyngwyneb cynadleddau.

Agor Cwrs

Agor Cwrs

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan, cliciwch y ddolen Cyrsiau (Courses) [1], yna cliciwch enw’r cwrs [2].

Agor Cynadleddau

Agor Cynadleddau

Yn Crwydro'r Cwrs, cliciwch y ddolen ar gyfer eich adnodd gwe-gynadledda. Mae enw’r ddolen yn adlewyrchu’r adnodd cynadledda sy’n cael ei ddefnyddio gan eich sefydliad.

Ymuno â Chynhadledd

Ymuno â Chynhadledd

Cliciwch y botwm Ymuno (Join) wrth ymyl y gynhadledd rydych chi am ymuno â hi.

Nodiadau:

  • Os nad oes gennych chi’r opsiwn i ymuno a chynhadledd, efallai nad ydych chi wedi cael eich gwahodd i’r gynhadledd gan y lletywr.
  • Does dim modd i chi ymuno â chynhadledd nes bydd y sawl sy’n cynnal y gynhadledd wedi dechrau’r gynhadledd.

Ymuno â’r Sain

Ymuno â’r Sain

I ddefnyddio eich meicroffon yn ystod y gynhadledd, cliciwch yr eicon Meicroffon [1]. I ymuno â'r gynhadledd heb alluogi meicroffon , cliciwch yr eicon Gwrando yn unig (Listen only) [2]. Byddwch yn gallu newid eich opsiwn sain ar ôl i chi ymuno â'r gynhadledd.

Gweld Hawliau Microffon Chrome

Hawliau Microffon Chrome

I alluogi meicroffon mewn porwr Chrome, cliciwch y botwm Caniatáu (Allow).

Gweld Hawliau Microffon Firefox

Hawliau Microffon Firefox

I alluogi meicroffon mewn porwr Firefox, dewiswch eich meicroffon yn y ddewislen Meicroffon i'w rannu (Microphone to share) [1]. Yna cliciwch y botwm Caniatáu (Allow) [2].

Cwblhau Prawf Sain

Prawf Sain

I sicrhau bod eich sain yn gweithio'n iawn, ewch ati i gynnal y prawf sain preifat. Dywedwch ychydig o eiriau ac os ydych chi'n clywed sain, cliciwch yr eicon Iawn [1]. I ddewis microffon gwahanol a chynnal y prawf sain eto, cliciwch yr eicon Na [2].

Note: Argymhellir eich bod yn defnyddio clustffonau gyda microffon i gael y profiad sain gorau.

Gweld Cynhadledd

Gweld y gynhadledd.

Gallwch ddysgu sut mae defnyddio’r rhyngwyneb Cynadleddau.