cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Sut ydw i’n gweld fy ffeiliau defnyddiwr fel arsyllwr?

Find your school's Canvas URL

To find your school or institution's Canvas URL, begin typing the name of your school/institution. Results will appear after you type at least 3 characters. For best results be as specific as possible. If you can't find your school, try using any part of your school's name or searching for your school district or state. You may also need to search for the school using the acronym or full name, for example "USU" and "Utah State University".

Sut ydw i’n gweld fy ffeiliau defnyddiwr fel arsyllwr?

Mae ffeiliau personol yn cynnwys lluniau proffil a ffeiliau eraill sydd wedi'u llwytho i fyny i’ch storfa ffeiliau Canvas personol. Yn ddiofyn, mae gan bob defnyddiwr 50 MB o le storio yn Canvas.

Agor Ffeiliau

Agor Ffeiliau

Yn y ddewislen Crwydro'r Safle Cyfan (Global Navigation), cliciwch y ddolen Cyfrif (Account) [1], a chlicio'r ddolen Ffeiliau (Files) [2].

Gweld Ffeiliau Defnyddiwr a Llwytho Ffeil i Fyny

Gallwch weld eich ffeiliau. I ychwanegu ffeil, cliciwch y botwm Llwytho i fyny (Upload).

Dewis Ffeil o’r Cyfrifiadur

Dewis Ffeil o’r Cyfrifiadur

Porwch i chwilio am ffeil o’ch cyfrifiadur a chlicio’r botwm Agor (Open) .

Agor Ffeil

Agor Ffeil

Cliciwch enw’r ffeil.

Gweld Rhagolwg o Ffeil

Mae’r rhagolwg yn dangos y ffeil a manylion y ffeil, yn ogystal â dolen i lwytho’r ffeil i lawr.

Gallwch chi sgrolio drwy'r ddogfen, nesáu a phellhau, a gweld y ddogfen mewn sgrin lawn.

Botwm Gweld

Gallwch chi weld rhagolwg o ffeil hefyd drwy glicio’r botwm Gweld (View).

Llwytho Ffeil i Lawr

Cliciwch yr eicon Opsiynau (Options) [1], a chlicio’r ddolen Llwytho i lawr (Download) [2].

Creu Ffolder

I greu ffolder gwag, cliciwch y botwm Ychwanegu Ffolder (Add Folder) .

Was this article helpful? Yes No
Embed this guide in your Canvas course:

Note: You can only embed guides in Canvas courses. Embedding on other sites is not supported.